HÀNH TRANG CHO BÉ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÀNH TRANG CHO BÉ by Mind Map: HÀNH TRANG CHO BÉ

1. Cấp độ I: 3 Tháng đầu tiên:

1.1. Cách thức

1.1.1. Giáo viên hưỡng dẫn, và tạo cảm hứng

1.1.2. Học sinh thảo luận, sau đó giáo viên đúc kết bài hoc

1.2. Giá trị nhận được: Tự tin, mở lòng, yêu thương và hiểu rõ bản thân

1.2.1. 1. Xây dựng sự tự tin

1.2.2. 2. Làm việc nhóm

1.2.3. 3. Yêu thương gia đình

1.2.4. 4. Kỷ luật bản thân

1.2.5. 5. Xây dựng thói qquen tốt

2. Cấp độ II: 3 tháng tiếp theo:

2.1. Cách thức

2.1.1. Tăng cường làm việc nhóm, cả lớp thảo luận về 1 vấn đề

2.1.2. Học sinh phát biểu, sau đó giáo viên đúc kết bài học

2.2. Giá trị nhân được: Thay đổi tư duy, thiết lập lại thói quen sống tốt với bản thân, gia đình và những người thân với bé

2.2.1. 1. Xây dựng thói quen chủ động

2.2.2. 2. Xây dựng thói quen tinh thần hợp tác

2.2.3. 3. Đánh thức tình yêu thương của bé

2.2.4. 4. Xây dựng thói quen lập mục tiêu, kế hoạch

2.2.5. 5. Xây dựng thói quen tự giác

3. Cấp độ III: 3 Tháng tiếp theo:

3.1. Cách thức

3.1.1. Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 1 vấn đề. Học sinh luân chuyển nhóm và giảng bài cho nhau

3.1.2. Giáo viên kiểm tra kiến thức mỗi nhóm, sau đố đúc kết bài học

3.2. Giá trị nhận được: Bé biết cách tự bảo vệ bản thân, tự tin làm chủ kiến thức và biết cách truyền đạt lại cho mọi người

3.2.1. 1. Chủ đề giáo dục giới tính

3.2.2. 2. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh bạo lực học đường

3.2.3. 3. Kỹ năng phòng chống bắt cóc, xử lý khi đi lạc

3.2.4. 4. Kỹ năng thoát hiểm, xử lý khi cháy nổ

3.2.5. 5. Chủ đề về an toàn giao thông

4. Cấp độ IV: 3 tháng tiếp theo:

4.1. Cách thức

4.1.1. Mỗi nhóm học sinh cùng tìm hiểu 1 vấn đề, lần lượt từng nhóm lên trình bày, các nhóm còn lại phản biện.

4.1.2. Giáo viên góp ý, đúc kết bài học

4.2. Giá trị nhận được: Có khả năng tự học tốt, ý thức và thái độ tốt, biết cách tự phục vụ bản thân, có kế hoạch rõ ràng để chinh phục các mục tiêu cuộc sống

4.2.1. 1. Kỹ năng quản lý thời gian

4.2.2. 2. Kỹ năng quản lý cảm xúc

4.2.3. 3. Kỹ năng lập kế hoạch

4.2.4. 4. Kỹ năng quản lý tài chính

4.2.5. 5. Kỹ năng tìm kiếm thông tin