Kuidas muuta koolid keskkonnasõbralikumaks?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kuidas muuta koolid keskkonnasõbralikumaks? by Mind Map: Kuidas muuta koolid keskkonnasõbralikumaks?

1. salvrätikud asendada riidest rätikutega, mida annab pesta

2. paigutada koridoridesse prügikastid, mis teeksid prügi sorteerimise kergemaks

3. joogivesi õpilastele kergesti kättesaadav

4. teadlikkust suurendavad loengud/tunnid

5. propageerida plastikuvaba elu (veepudelid, puuviljade pakendamine)

5.1. vaadata üle see, mis puhvetites müüakse

6. taimed nii klassides kui ka koolimajas üldiselt

6.1. panna õpilased ise nende eest hoolt kandma

7. elektri säästmine

7.1. kustutada tuled ruumides, kus ei viibita

7.1.1. paigaldada selle jaoks liikumisandurid

8. võtta kasutusele alternatiivenergiaallikad

8.1. päikesepaneelid - nt Kurtna kool

9. nt joogikraanid

10. kasutada korduvkasutavaid tooteid