Перевернуте це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання т...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Перевернуте це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі час використовується на виконання практичних завдань. by Mind Map: Перевернуте це форма активного навчання,   яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання   таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд   відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом   наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний   матеріал, а у класі час використовується на виконання   практичних завдань.

1. оснновні елементи методики

1.1. використання лаконічних (не більше 5-6 сторінок на урок) підручників

1.2. попереднє ознайомлення учнів із новим навчальним матеріалом удома

1.3. на уроці — короткі пояснення нового навчального матеріалу за текстом підручника

1.4. оцінювання знань і навичок учнів при виконанні практичної роботи

1.5. проведення на кожному уроці формування та перевірки навичок, що базуються на матеріалі поточного уроку

1.6. виставлення оцінок як сукупної за знання теорії та практичні навички

1.7. дозвіл на використання учнями інформаційних матеріалів під час роботи

1.8. запровадження засобів унеможливлення й невигідності списування

1.9. індивідуальний захист (здача) своїх практичних робіт

2. «перевернений» підходи до навчання

2.1. Відповідальність за власне навчання. Взаємодія з усіма учасниками начального процесу. Осмислене навчання.

2.2. Зміна методів та форм роботи засобами ІКТ.

2.3. Конструювання навчальної ситуації. Формування в учнів відповідальності за навчання.

2.4. Активні й інтерактивні методи навчання. Особистісно орієнтований підхід.

2.5. Удома ознайомлення з теоретичним матеріалом, в аудиторії вирішення та обговорення теми.

2.6. учитель

2.6.1. Супроводжує навчання, проектує навчальну ситуацію.

2.6.2. Демонструє, розміщує, публікує, розробляє.

2.6.3. Передає готові знання.

2.7. учень

2.7.1. Демонструє, розміщує, публікує, розробляє

2.7.2. Супроводжує навчання, проектує навчальну ситуацію.

2.7.3. передає готові знання