Ảnh hưởng của môi trường không khí đén con người và sản xuất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ảnh hưởng của môi trường không khí đén con người và sản xuất by Mind Map: Ảnh hưởng của môi trường không khí đén con người và sản xuất

1. Ảnh hưởng đến con người

1.1. Ảnh hưởng nhiệt độ

1.1.1. Truyền nhiệt: thải nhiệt ra môi trường do chênh lệch nhiệt độ cơ thể

1.1.2. Tỏa ẩm: Trạng thải tỏa mồ hôi, mang theo nhiệt độ khá lớn

1.1.3. nhiệt ẩn: Tỏa ẩm trong mọi phạm vi nhiệt đọ, và nhiệt độ môi trường càng cao vận động càng nhiều thì tỏa ẩm càng nhiều

1.1.4. Nhiệt hiện: Phụ thuộc rất nhiều vào độ chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường

1.2. Ảnh hưởng độ ẩm tương đối

1.2.1. Độ ẩm cao:Khả năng thoát mồ hôi kém, cơ thể dễ mệt mõi, gây bệnh

1.2.2. Độ ẩm thấp: mồ hôi bay nhanh làm khô da, gây nứt nẻ chân tay môi

1.3. Tốc độ không khí

1.3.1. Ảnh hưởng cường độ trao đổi nhiệt, ẩm giữa cơ thể với môi trường

1.3.2. Nhiệt đọ thấp , tốc độ gió cao gây ra mất nhiều nhiệt gây cảm giác lạnh

1.4. Bụi

1.4.1. Ảnh hưởng đén sức khỏe con người khi nhiều chất độc tồn tại

1.4.2. Mức độ tác hại tùy thuộc bản chất của bụi, nồng độ nó trong không khí

1.4.3. Kích thước bụi càng nhỏ càng tác động xấu đến con người

1.5. Ảnh hưởng khí CO2

1.5.1. Nồng độ càng nhiều thì oxy càng ít, gây mệt mõi

1.6. Đô ồn

1.6.1. Ảnh hưởng sức khỏe

1.6.2. Mức độ tập trung công việc

1.6.3. Chất lượng công việc

2. Ảnh hưởng đến sản xuất

2.1. Ảnh hưởng nhiệt độ

2.1.1. Ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm

2.2. Ảnh hưởng độ ẩm tương đối

2.2.1. Ẩm cao gây ẩm móc

2.2.2. Làm mất tính cách điện trong vi mach

2.2.3. Ẩm thấp gây khô, gây gãy vowxcasc sản phẩm, bay hơi làm giảm chất lượng

2.3. Tốc độ không khí

2.3.1. Tốc độ cao trong phòng làm bay vật nhẹ rói tơ sợi

2.3.2. Tốc độ thấp giảm khả năng trao đổi không khí

2.4. Ảnh hưởng độ sạch không khí

2.4.1. Thể hiện qua nồng độ bụi