Čimbenici koji utječu na proces učenja

Čimbenici koji utječu na učenje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. socijalni

1.1. (radna) okolina (kod kuće i u školi)

1.2. mjesto za učenje

2. afektivni

2.1. motivacija

2.2. stavovi

2.3. emocije (strah)

2.4. distraktori

2.5. radne navike

3. kognitivni

3.1. mentalna kondicija

3.2. (pred)znanje

3.3. pamćenje

3.4. planiranje

3.5. razmišljanje

3.6. povezivanje

3.7. razumijevanje

4. fiziološki

4.1. dob

4.2. umor

4.3. zdravlje

5. građa

5.1. sadržaj

5.2. zanimljivost sadržaja

5.3. vrsta

5.4. količina

5.5. pristup (način rada)