Paralelismul dreptelor și planelor

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Paralelismul dreptelor și planelor by Mind Map: Paralelismul dreptelor și planelor

1. Teorema 6. Proiecţia unei drepte pe un plan este o dreaptă sau un punct

2. Teorema 3. Două drepte concurente determină un unic plan

3. Unghi diedru.

3.1. Definiţie. Reuniunea a două semiplane închise, limitate de aceeaşi dreaptă, se numeşte unghi diedru

4. Proiecții ortogonale.Unghi format de o dreapta șiun plan

5. Unghi diedru. Unghi plan al unghiului diedru.

6. Axiomele geometrieie în plan

7. Axiomele geometriei în spațiu

7.1. Teorema 1. Dacă două puncte distincte ale unei drepte aparţin unui plan, atunci orice punct al dreptei aparţine acestui plan

7.2. Teorema 2. O dreaptă şi un punct ce nu aparţine acestei drepte determină un unic plan

8. Pozițiile relative a două drepte în spațiu

8.1. Definiţie. Două drepte în spaţiu se numesc paralele dacă ele sînt situate în acelaşi plan şi nu au puncte comune sau dacă coincid

9. Drepte și plane

9.1. Definiţie. O dreaptă se numeşte paralelă cu un plan dacă ea nu are puncte comune cu acest plan sau dacă este inclusă în acest plan

10. Plane paralele

10.1. Definiţie. Două plane se numesc paralele dacă ele nu au puncte comune sau dacă coincid.

10.2. Teorema 11. Dacă două drepte paralele intersectează două plane paralele, atunci segmentele dreptelor cuprinse între aceste plane sînt congruente

11. Unghiul a două drepte în spațiu. Drepte perpendiculare în spațiu. Unghiul format de o dreaptă și un plan.

11.1. Teorema 12. Două plane sînt perpendiculare dacă şi numai dacă unul dintre ele conţine o dreaptă perpendiculară pe celălalt plan

12. Unghiul dintre două drepte în spațiu. Unghiul format de o dreaptă și un plan.