เทคนิคช่วยจำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคนิคช่วยจำ by Mind Map: เทคนิคช่วยจำ

1. เกริ่นนำ

1.1. ไม่มีใครจำดีมาแต่เกิด

1.2. จำชื่อคน ครั้งแรกที่เจอ

1.3. สร้างระบบให้สมอง ทบทวนอัตโนมัติ

1.4. ไม่ต้องใช้ทั้งเวลา และความพยายาม

2. ทำให้สมองชอบจำ

2.1. ลดปริมาณ

2.2. จำแบบคร่าวๆ

2.3. ทบทวนทันที

2.4. เพิ่มปริมาณข้อมูล

2.5. แปลงข้อมูลเป็นภาพ

2.5.1. รีบเล่าให้คนอื่นฟัง

2.5.2. สร้างประสบการ ด้วย จินตนาการ

3. อ่านหนังสือ 1 นาที

3.1. อ่านลึก ไม่ลืม

3.2. จำชื่อหลัก และ ชื่อรอง

3.3. จำชื่อ บท และ หัวข้อ

3.4. อ่านเนื้อหาแต่ละบท

3.5. รับเข้า ส่งออก คราวเดียวกัน

4. เตรียมสอบ 1 นาที

4.1. เปลี่ยนวิธีจำให้เหมาะกับข้อสอบ

4.2. ดูเฉลยโดยไม่ต้องทำโจทย์

4.3. ลบส่วนที่จำได้แล้ว

4.4. จำปกหนังสือ และสารบัญ

4.5. สร้าง ลิ้นชัก เก็บความจำ

5. เทคนิคเรียนอังกฤษ