Діалогові технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Діалогові технології навчання by Mind Map: Діалогові технології  навчання

1. За метою проведення

1.1. Актуалізовані

1.1.1. Розгадування кросвордів, ребусів

1.1.2. Робота з портретами письменників

1.1.3. Вирішення проблемних завдань

1.2. Формувальні

1.2.1. Розв'язання проблемних ситуацій

1.2.2. Порівняння оригіналу й перекладу

1.2.3. Повідомлення про перекдадача

1.2.4. Аргументування власної позиції

1.3. Корекційні

1.3.1. Створення системи запитань учнями

1.3.2. Пошук інформації, відповідей на запитання вчителя

1.3.3. Рецензування відповідей

1.4. Комбіновані

1.4.1. Поєднання різних видів діалогового навчання

1.5. Узагальнювальні

1.5.1. Робота з текстами

1.5.2. Узагальнення й обгрунтування власних позицій і позицій товаришів

1.5.3. Створення та заповнення таблиць, схем з обгрунтуванням

2. За характером пізнавальної діяльності

2.1. Евристичні (пошукові)

2.1.1. Пошук інформації

2.1.2. Пошук відповідей на запитання вчителя

2.1.3. Рецензування відповідей

2.2. Репродуктивно-творчі

2.2.1. Відтворення епізоду твору

2.2.2. Створення стилізації

2.2.3. Створення оповіді-діалогу

2.2.4. Створення розповіді-повідомлення

2.2.5. Створення інсценізацій

2.3. Асоціативно-прогностичні

2.3.1. Створення асоціативного ланцюжка

2.3.2. Прогнозування твору

2.3.3. Створення системи запитань учнями

2.4. Аналітико-інтерпретаційні

2.4.1. Діалог з автором твору

2.4.2. Діалог учнів між собою

2.4.3. Аналіз твору та його інтерпретація

2.5. Дослідницькі

2.5.1. Виконання дослідницьких завдань

2.5.2. Порівняння творів

2.5.3. Постановка і вирішення проблемних запитань

2.5.4. Оцінка художнього твору

2.5.5. Підготовка й обговорення повідомлень

3. За родовою специфікою

3.1. Епічні твори

3.1.1. Створення стилізацій

3.1.2. Створення й обговорення розповідей від імені дітературного героя

3.1.3. Словесне малювання

3.1.4. Ілюстрування з обговоренням

3.1.5. Порівняння творів з репродукціями картин

3.1.6. Порівняння уривка оригіналу й перекладу

3.2. Ліричні твори

3.2.1. Створення стилізації

3.2.2. Зісталення різних перекладів одного й того ж твору

3.2.3. Порівняння твору з іншими поезіями подібної тематики

3.2.4. Порівняння твору з музичним

3.3. Ліро-епічні твори

3.3.1. Порівняння творів з історичними джерелами

3.3.2. Порівняння творів з фольклорними джерелами

3.3.3. Створення й обговорення розповідей від імені творів

3.3.4. Ілюстрування з обговоренням

3.4. Драматичні твори

3.4.1. Створення афіші, декорацій

3.4.2. Створення сценаріїв з обговоренням

3.4.3. Створення рольової гри "Я - сценарист"

3.4.4. Порівяняння твору з театральною виставою, кінофільмів

3.4.5. Інсценізація

3.4.6. Читання в особах

4. За кількістю учасників

4.1. Робота в парі

4.1.1. Обмін ідеями

4.1.2. Взаємоперевірка

4.1.3. обговорення невеликого уривку твору

4.1.4. Інтерв'ю

4.1.5. Аналіз та редагування письмової роботи

4.2. робота в мікрогрупах

4.2.1. Вирішення проблемних запитань

4.2.2. Створення кіносценарію, проекту

4.2.3. Інсценування невеликих художніх творів

4.2.4. Пошук інформації

4.2.5. Робота в "акваріумі"

4.3. Робота в макрогрупах

4.3.1. Розв'язання проблемної ситуації

4.3.2. "Мозковий штурм"

4.3.3. Навчальний діалог

4.3.4. Робота в "колі ідей"

4.3.5. Дискусія

4.3.5.1. Дискусія-роздум

4.3.5.2. Дискусія - доказ

4.3.5.3. Дискусія - узагальнення

4.3.5.4. Дискусія-імітація

4.3.6. Застосування кейс-методу

4.3.6.1. За способом подання матеріалу

4.3.6.1.1. Друкований кейс

4.3.6.1.2. Відеокейс

4.3.6.1.3. Мультимедіакейс

4.3.6.2. Залежно від часу та складності матеріалу

4.3.6.2.1. Структурований кейс

4.3.6.2.2. "Маленькі начерки"

4.3.6.2.3. Великі неструктуровані кейси

4.3.6.2.4. Класичні кейси

4.3.6.3. Види кейсів за класифікацією Ю.П.Сурміна

4.3.6.3.1. Навчальні кейси

4.3.6.3.2. Практичні кейси

4.3.6.3.3. Науково-дослідні кейси

4.3.7. Прийом "Мікрофон"

5. За етапами вивчення художнього твору

5.1. Підготовка до сприймання

5.1.1. Активізуальна бесіда

5.1.2. Прослуховування й обговорення музичних творів

5.1.3. Обмін враженнями

5.2. Сприймання

5.2.1. Бліцопитування

5.2.2. Бесіда на з'ясування первинного читацького враження

5.3. Підготовка до аналізу

5.3.1. Використання елементів аналізу

5.3.2. Евристична бесіда

5.3.3. Аналітико-інтерпретаційна бесіда

5.4. Аналіз

5.4.1. Дослідницька бесіда

5.4.2. Навчальний діалог

5.5. Підсумки

5.5.1. Узагальнююча бесіда

5.5.2. Обговорення творчих робіт

5.5.3. Проведення літературних ігор