Основні цілі курсу - Канонічне право IV Про Божий культ і зокрема про Святі Таїнства

Цілі курсу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основні цілі курсу - Канонічне право IV Про Божий культ і зокрема про Святі Таїнства by Mind Map: Основні цілі курсу - Канонічне право IV Про Божий культ і зокрема про Святі Таїнства

1. Відтворювати основні нормативні положення ККСЦ, що стосуються регулювання слюжіння Божого культу

1.1. Ціль досягається через домашнє опрацювання канонів при підготовці до лекцій. Матеріали подані в системі СMS.

2. Виділяті основні поняття і описувати їх

2.1. Ціль досягається через участь у лекційних заняттях

3. Порівнювати законодавство ККСЦ та ККП

3.1. Ціль досягається через участь у семінарському занятті.

4. Пояснювати значення канонів ККСЦ, що стосуються слюжіння Божого культу

4.1. Досягнення даної цілі забезпечується на лекційному занятті

5. Проектувати канони "про Божий культ" на конкретні випадки

5.1. Ціль досягається через практичні завдання у групах, а результати виводяться на дошку у програмі linot.com

6. Український Католицький Університет Філософсько-богословський факультет Львівська Духовна Семінарія

7. Тривалість курсу 90 годин, з яких: 20 лекційних; 10 семінарських/лабораторних; 60 самостійна робота.