Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med fagene by Mind Map: Praksisnær
kompetenceudvikling
i forbindelse med
fagene
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med fagene

Matrix

Kompetenceudvikling i undervisningen kan ske i følgende former: 1) fra lærer til elev 2) fra lærer til lærer 3) fra elev til lærer 4) fra elev til elev    

Lærere som igangsættere af kompetenceudvikling

Praksisform 1: Ambassadørmodellen

Praksisform 2: Stafetmodellen

Praksisform 3: Itcafé/ Åben-distribution modellen

Praksisform 4: Resourcepersonmodellen

Praksisform 5: Telefonkædemodellen

Praksisform 6: Fagspecialistmodellen/superbrugermodellen

Praksisform 7: Netværk mellem skoler

Praksisform 8: Radiatorlærermodellen

Elever som igangsættere af kompetenceudvikling

Praksisform 1: Mediepatruljer

Praksisform 2: Itcafé

Praksisform 3: Ambassadør

Praksform 4: Resourceperson

Faghæfte 48

Informationssøgning - og indsamling

Analyse

Produktion og formidling

Kommunikation, videndeling og samarbejde

It i fagene