Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. SADRŽAJ UČENJA

1.1. Gradivo

1.2. količina gradiva

1.3. razumljivost gradiva

1.3.1. predznanje

1.3.2. način prezentacije gradiva

1.3.3. povezivanje s drugim sadržajima

2. VRIJEME

2.1. rok za obradu neke teme

2.2. doba dana kada se uči

2.3. uči li se jednokratno ili se opetovano vraća na sadržaje i ponavlja gradivo

3. STILOVI UČENJA

3.1. vizualni

3.2. auditivni

3.3. verbalni

3.4. kinestetički

3.5. socijalni (u društvu, u paru)

3.6. individualni

4. MJESTO

4.1. poželjno uvijek isto mjesto

4.2. odgovara stilu učenja

4.3. osiguran mir i koncentracija

4.4. dovoljno svjetla i topline

4.5. nema distrakcija

5. DISTRAKCIJE

5.1. buka

5.2. glad

5.3. umor

5.4. nemotiviranost

5.5. kontakti s drugim osobama

6. MOTIVIRANOST

6.1. jasan cilj učenja

6.2. predvidjeti nagradu za uspjeh

6.3. povezivanje s već poznatim

6.4. osjećaj uspjeha