Bản chất sinh viên UEF

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bản chất sinh viên UEF by Mind Map: Bản chất sinh viên UEF

1. Môi trường học tập

1.1. Được trang bị đầy đủ các phòng chức năng: Gym, giải trí, nghệ thuật.

1.2. Giảng viên hầu hết là du học từ nước thoài, có nhiều thâm niên trong ngành và kinh nghiệm.

1.3. Hiện đại coa sự liên kết với cơ quan công ty trong và ngoài nước.

1.4. Môi trường học tập đào tạo theo hướng quốc tế.

1.5. Thường chổ chức những buổi giao lưu với chuyên gia, và mỗi năm đều tổ chúc những chuyến đi giao lưu với các trường nước ngoài

1.6. Thường tổ chức những cuộc thi kích thịch sự sáng tạo của sinh viên trong trường.

2. Thái độ

2.1. Tích cực

2.1.1. Cần cù có chí cầu tiến cao trong học tập củng như công việc cuộc sống hàng ngày.

2.1.2. Tôn trọng bạn bè và các giảng viên

2.1.3. Có tinh thần tự giác trong học tập cuộc sống củng như công việc

2.2. Tiêu cực

2.2.1. Ngông cuồng hống hách

2.2.2. Có một số ít sv ỷ vào gia thế của gia đình nên không tôn trọng bạn bè củng như giảng viên

3. Độ tuổi

3.1. Trên 18 tuổi

4. Tác phong

4.1. Đồng phục

4.1.1. Thời thượng, nắm bắt xu hướng hiện đại, phong cách năng động thoải mái.

4.1.2. Tự do ăn mặc theo phong cách bản thân, không quá phản cảm.

4.1.3. Nhưng chính vì quá thoải mái nên có nhiều bạn ăn mặc gây tranh cãi.

4.2. Lối sống

4.2.1. Tích cực

4.2.1.1. Cập nhập và hướng nhanh đến xu thế thời đại.

4.2.1.2. Có nhiều sv rất chịu khó leo bộ cầu thang bộ và gửi xe ở xa trường vì thang máy và hầm xe nhà trường quá tải.

4.2.1.3. Bản thân có chí cầu tiến nên rata chịu khó tham gia các buổi giao lưu với chuyên gia củng như sv trong nước và ngoài nước.

4.2.2. Tiêu cực

4.2.2.1. Ý lại vào gia đình có địa vị có tiền mà xem thường người khác.

4.2.2.2. Ham chơi ăn chơi xa đoạ quá đà.

4.2.2.3. Đua đòi theo bạn bè xung quanh

4.2.2.4. Thường xuyên đi học rất trễ.

5. Tính chất tốt

5.1. Có kỹ năng mềm rất tốt.

5.2. Dâm nghĩ dám làm và dám nói

5.3. Tính sáng tạo rất cao.

5.4. Tự tin năng động, dám khămgr định bản thân.

5.5. Biết giúp đỡ bạn bè cùng đi lên

6. Tính chất xấu

6.1. Dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè xấu xung quanh.

6.2. Thường chọn giảng đường là nơi thân mật của các cặp đôi.

6.3. Chỉ biết đề cao bản thân mình