Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cyfrowa szkoła by Mind Map: Cyfrowa szkoła

1. sprzęt

2. kompetencje cyfrowego nauczyciela

2.1. przedmiotowe

2.1.1. polanowanie lekcji z wykorzystaniem nowych technologii

2.1.2. nauczanie przedmiotów z wykorzystaniem technologii

2.1.3. projektowanie własnych zasobów

2.1.4. znajomość elektronicznych zasobów edukacyjnych

2.2. metodyczne

2.2.1. analiza środowiska szkolnego

2.2.2. skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami

2.2.3. edukacja mieszana

2.2.4. kształcenie na odległość

2.3. technologiczne

2.3.1. wykorzystanie urządzeń peryferyjnych

2.3.2. wykorzystanie urządzeń multimedialnych

2.3.3. wykorzystanie aplikacji mobilnych

2.3.4. swoboda poruszania się w zasobach sieci

3. infrastruktura

4. zasoby cyfrowe