SINH VIÊN UEF

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SINH VIÊN UEF by Mind Map: SINH VIÊN UEF

1. Trang phục

1.1. Đồng phục nổi bật, thoải mái

1.2. Tự do

2. Năng lực

2.1. Tiếng Anh tốt

2.2. Giao tiếp tốt, tự tin

2.3. Biết cách teamwork, có trách nhiệm

2.4. Thuyết trình, hùng biện tốt

3. Lợi thế

3.1. Được giới thiệu thực tập khi còn đang đi học

3.2. Nhiều cơ hội học chuyển tiếp sang nước ngoài kể từ năm 2, 3 nếu có đủ điều kiện

3.3. Cơ hội việc làm cao

3.4. Học phòng máy lạnh

3.5. Được học quốc phòng ngay tại trường

3.6. Được học các môn kỹ năng có bản quyền (Kỹ năng tư duy phản biện và quản lý thời gian...)

3.7. Tích hợp thẻ ngân hàng và thẻ sinh viên

4. Thói quen

4.1. Hay đi học trễ

4.2. Tham gia nhiều hoạt động của nhà trường

4.3. Năng nổ hỗ trợ các bạn cùng lứa (CLB học thuật, giúp đỡ giao lưu bạn bè quốc tế,...)

4.4. Tự tin thể hiện bản thân