Čimbenici koji utječu na proces učenja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Čimbenici koji utječu na proces učenja by Mind Map: Čimbenici koji utječu na proces učenja

1. Stil učenja

1.1. Organizirano

1.2. Logičko

1.3. Individualno

1.4. U grupi

2. Motivacija

2.1. Povezivanje sa realnim situacijama

2.2. Unutarnja motivacija

2.3. Nagrada

2.4. Pohvala

3. Radna okolina

3.1. Osvijetljen prostor

3.2. Dovoljno prostora

3.3. Bez distraktora

4. Jasne upute

4.1. Precizno definirani zadatci

4.2. Dobro strukturirani zadatci

5. Predznanje

5.1. Usvojen nastavni sadržaj

5.2. Ponavljanje prethodnog gradiva na koje se novo nadograđuje