Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Reportatge by Mind Map: Reportatge

1. Què és

1.1. És un tipus d'escrit periodístic que sol aparèixer en els mitjans de comunicació orals i escrits. Tenen la finalitat de presentar, els recursos poden ser visuals o auditius.

2. Investigació

2.1. L'autor d'un bon reportatge combina la investigació (li permetrà donar-li cos) amb la presentació clara i ordenada. També admet la incorporació d'opinions d'altres autors o especialistes.

3. PARTS

3.1. El cos

3.1.1. És el desenvolupament del tema que s'ha anunciat en el títol i l'entradeta. Aquesta part s'ha de presentar de manera ordenada.

3.2. Títol

3.2.1. Haurà de treure la tensió del lector; per tant ha de ser informatiu, evocador, enginiós... Pot anar acompanyat d'un subtítol que normalment no sopera les set paraules.

3.3. L'entrada o el lead

3.3.1. És el paràgraf introductori que centra el tema; sol anar destacat amb un tipus de lletra d'un cos més gran que el del reportatge i més petit que el del subtítol.

4. TIPUS

4.1. Reportatges escrits

4.1.1. Són els que publiquen a la premsa. Exposen informació general.

5. RECURSOS

5.1. Recursos tipogràfics

5.1.1. És l'ús de diferents tipus de lletres i mides. Aclareixen i ajuden a comprendre millor el text.

5.2. Recursos gràfics

5.2.1. Afavoreixen la bona disposició del lector a llegir-los.