Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EL REPORTATGE by Mind Map: EL REPORTATGE

1. EL REPORTATGE ÉS UN TIPUS D'ESCRIT PERIODISTIC QUE SOL APARÈIXER EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ORALS I ESCRITS AMB LA FINALITAT DE PRESENTAR, MONOGRÀFICAMENT, UNA INFORMACIÓ D'INTERÉS GENERAL. SEGONS QUE SIGUIN ORALS O ESCRITS, ELS RECURSOS PODEN SER VISUALS (IMATGES, FOTOGRAFIES, ESQUEMES, MAPES, ETC.) O AUDITIUS(MÚSICA, SOROLLS, VEU, ETC.)

2. ELS RECURSOS GRÀFICS O VISUALS (IL·LUSTRACIONS,FOTOGRAFIES, MAPES, TAULES, COLORS, ETC.) PODEN AFAVORIR LA BONA DISPOSICIÓ DEL LECTOR A LLEGIR.

3. PUBLICITATS DE LA PREMSA (REVISTES, DIARIS, BULLETINS, ETC), SOLEN EXPOSAR LA INFORMACIÓ GENERAL.

4. ELS RECURSOS TIPOGRAFICS ES UN DIRECTORI DE DIFERENTS TIPUS DE LA LLETRA NEGRA CURSIVA SUBRATLLAT,ETC I LLETRES DE MIDES DIVERSES PER ALS DIFERENTS APARATS TITOLS SUBTITULARS PEUS FOTOGRAFIQUES ETC ACLARADEIXES I AJUNTAMENTS A COMPRENDRE MILLOR EL TEXT.

5. EL REPORTATGE

6. REPORTATGES ESCRITS

7. ELS RECURSOS GRAFICS

8. RECURSOS TIPOGRÀFICS

9. EL TÍTOL

9.1. EL TÍTOL HA D'ATREURE L'ATENCIÓ DEL LECTOR; PER TANT, HA DE SER INFORMATIU, PERÒ EVOCADOR I ENGINYÓS ALHORA. POT ANAR ACOMPANYAT D'UN SUBSTÍTOL, QUE GENERALMENT NO SUPERA LES SET PARAULES.

9.1.1. PER EXEMPLE:

9.1.1.1. MURPHY. LA FATALITAT DE L'ABSURD

9.1.1.2. EVEREST. EL CAMÍ DEL CEL

10. L'ENTRADETA O LEAD

10.1. QUE ÉS

10.1.1. L'ENTRADETA O LEAD ÉS EL PARÀGRAF INTRODUCTORI QUE CENTRA EL TEMA: SOL ANAR DESTACAT AMB UN TIPUS DE LLETRA D'UN COS MÉS GRAN QUE EL DEL REPORTATGE I MÉS PETIT QUE EL DEL SUBTÍTOL. PER TAL DE FER-LO ATRACTIU, S'HI SOLEN EXPOSAR DECLARACIONS O ANÈCDOTES SOBRE EL TEMA DE REPORTATGE.

10.1.1.1. EXEMPLES

10.1.1.1.1. LA LLEGENDA QUE AFIRMA QUE MURPHY, UN ENGINYER MILITAR DELS ESTATS UNITS, FART DE MAQUINÀRIA DISPLICENT, VA FORMULAR UN PRINCIPI ACLARIDOR: SI POT FALLAR, FALLARÀ. DE LA LLEI DE MURPHY, S'EN DERIVEN UNA MULTITUD DE PRINCIPIS QUE ANALITZEN LA VIDA QUOTIDIANA AMB LA MATEIXA SAVIESA QUE ELS REFRANYS POPULARS

10.1.1.1.2. EL 29 DE MAIG DE 1953, EDMUND HILLARY VA FER, PER PRIMERA VEGADA A LA HISTÒRIA, EL CIM DE L'EVEREST (8.864,1METRES). MÉS DE SEIXANTA ANYS DESPRÉS, UNA NOVA EXPEDICIÓ HA ANAT A AQUEST RACÓ PERDUT DEL NEPAL PER INTENTAR DE NOU ARRIBAR AL SOSTRE DEL MÓN.

11. ELS RECURSOS

12. EL COS

12.1. EL COS ES EL DESENVOLUPAMENT DEL TEMA QUE SHA ANUNCIAT EN EL TITOL I EN LENTRADETA . AQUESTA PART SHA DE PRESENTAR DE MENERA ORDENADA APART SUBTITULS TEULE MAPES ETC. SOVINT CONTÉ DIVERSES PARTS, RELACIONADES AMB UN ASPECTE DEL TEMA, CADA UNA DE LES QUALS POT ANAR INCLOÏDA PER UN SUBTITOL I, FINS I TOT, PER UNA SUBENTRADETA. L'ULTIM PARÀGRAF DEL REPORTATGE ÉS IMPRESCINDIBLE COM A TANCAMENT I HA DE CONTENIR UNA RECAPITULACIÓ DE LA INFORMACIÓ DONADA.