GÈNERES INFORMATIUS: REPORTATGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GÈNERES INFORMATIUS: REPORTATGE by Mind Map: GÈNERES INFORMATIUS: REPORTATGE

1. Presentació clara i ordenada

1.1. L'autor d'un bon reportatge combina la investigació-que li permetrà donar cos i documentar el amb la presentació clara i ordenada de la informació. A més de les dades purament informatives, també admet la incorporació d'opinions d'altres autors o especialistes sobre ek tema, entrevustes, informacions procedents d'altres fonts(llibres,revistes,etc...), referències d'interés humà, anècdotes, descripcioins,citacions,etc.

2. EL COS

2.1. El cos és el desenvolupament del tema que s'ha anunciaten el títol i en l'entradeta. Aquesta part s'ha de presentar de manera ordenada (apartats, subtítols, taules, mapes ...). Sovint conté diverses parts, relacionades mb un aspecte del tema, cada una de les quals pot anar introduïda per un subtítol i , fins i tot, per una subentradeta. L'últim paràgraf del reportatge és imprescindible com a tancament i ha de contenir una recapitulació de la informació donada

3. El títol.

3.1. El títol ha d'atreure l'atenció del lector; per tant, ha de ser informatiu, pero evocador i enginyós alhora. Pot anar acompanyat d'un subtítol, que generalment no supera les set paraules.

4. L'entrada o lead

4.1. El cos és el desenvolupament del tema que s¡ha anuncia en el títol i enn l'entradeta. Aquesta part s'ha de presentar de manera ordenada(apartats, subtítols, taules, mapes,etc...) Sovint conté diverses parts, relacionades amb un aspecte del tema, cada una de les quals pot anar introduïda per un subtítol i, fins i tot, per una subentrada. L'últim paràgraf del reportatge és imprescindible com a tancament i ha de contenir una recapitulació de l ainformació donada.

5. reportatge

5.1. Reportatge escrit

5.1.1. Els publicats a la premsa ( diaris, revistes...) solen exposar la informació general a partir de diferents elements

5.1.1.1. Els elements que és fan servir pel reportatge escrits basicament són les imatges i els recursos tipogràfics

5.2. .

5.3. És un tipus d'escrit periodístic que sol aparèixer en mitjans de comunicació orals i escrits.

5.3.1. poden ser: visuals o auditius

5.3.1.1. visuals: imatges, fotografies, ,esquemes, mapes...

5.3.1.2. orals: música, sorolls, veu...

6. recursos

6.1. Recursos gràfics

6.1.1. il·lustracions, fotografies, mapes, taules, color, etc... poden afavorir la bona disposició del lector a llegir-los.

6.2. Recursos tipogràfics

6.2.1. L'ús de diferents tipus de lletra(negreta, cursiva, subratllats,etc...) i lletres de mides diverses per als diferents apartats(títols, subtítols, peus de oftografía, etc...) aclareixen i ajuden a comprendre millor el text.