โครงสร้างระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงสร้างระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: โครงสร้างระบบสุขภาพชุมชน

1. ระบบการแพทย์สมัยใหม่

2. ระบบการแพทย์พื้นบ้าน

3. ระบบการแพทย์ภาคประชาชน

4. อสม,กสค.

5. แกนนำสุขภาพดูแลสุขภาพประชาชน

6. ช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นและใหเคำแนะนำ

7. การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

8. เบาหวาน

9. ความดันโลิหิตสูง

10. ปรึกษาเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

11. ทางโทรศัพท์

12. ทางกลุ่มไลน์

13. จิตใจ

14. ปรึกษาคนในครอบครัว

15. คุยกับเพื่อนบ้าน

16. เข้าวัดทำบุญ

17. พบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18. อาหาร

19. ผักสวนครัว(ทำเอง)

20. ข้าวโพด

21. ผักกวางตุ้ง

22. กระหล่ำปี

23. กระหล่ำดอก

24. พริก

25. ซื้อของตลาด

26. เนื้อสัตว์

27. ผัก

28. เครื่องปรุงรส

29. กับข้าว