Безсполучникове складне речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Безсполучникове складне речення by Mind Map: Безсполучникове складне речення

1. загальне поняття

1.1. складські речі, частини з поєднані без сполучників

2. смислові відношення між частинами БСР

2.1. з однорідними частинами

2.1.1. послідовність подій, явищ

2.1.2. одночасність подій, явищ

2.1.3. протиставлення подій, явищ

2.2. з неоднорідними частинами

2.2.1. зіставлення

2.2.2. доповнення, пояснення

2.2.3. причина

2.2.4. умова

2.2.5. час

2.2.6. наслідок

3. інтонація БСР

3.1. переліку

3.1.1. невелика пауза між частинами; кожна частина вимовляється однотипно, з поступовим підвищенням голосу; зниження голосу в кінці речення

3.2. пояснення

3.2.1. тривала пауза між частинами; частини вимовляються рівним тоном; пояснювальні слова підкреслено наголошуються; зниження тону в кінці речення

3.3. зіставлення

3.3.1. тривала пауза між частинами; перше речення вимовляється високим тоном, а друге - низьким

4. розділові знаки в БСР

4.1. кома

4.1.1. одночасність

4.1.2. послідовність

4.2. крапка з комою

4.2.1. далекі за змістом

4.2.2. надпоширені, мають свої розділові знаки

4.3. двокрапка

4.3.1. пояснення

4.3.2. доповнення

4.3.2.1. а саме...

4.3.3. причина

4.3.3.1. бо, тому що

4.4. тире

4.4.1. протиставлення/ зіставлення

4.4.1.1. а, але

4.4.2. наслідок

4.4.2.1. так що

4.4.3. час

4.4.3.1. коли

4.4.4. умова

4.4.4.1. якщо..., то

4.4.5. порівняння

4.4.5.1. мов, неначе, наче, як

4.4.6. різка зміна подій

4.4.6.1. і