Naturfag - Verdensrommet

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Naturfag - Verdensrommet by Mind Map: Naturfag - Verdensrommet

1. Bøker

1.1. Gaia

1.2. Regnbuen

1.3. Lokus123

2. Linker

2.1. Wikibøker (bilder)

2.2. NRK - Newton Astro

2.3. Solsystemet

2.4. Søkeside

3. Planetene

3.1. Stellarium

4. Presentasjon

4.1. Gruppe 1

4.2. Gruppe 2

4.3. Gruppe 2

5. Deling av ideer & ressurser