Економічний аналіз

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Економічний аналіз by Mind Map: Економічний аналіз

1. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1.1. Економічний аналіз в управлінні підприємством

1.2. Методичний інструментарій економічного аналізу

2. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективного їх використання

2.2. Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів

2.4. Аналіз виробництва і реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг

2.5. Аналіз витрат та собівартості продукції (робіт, послуг)

3. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Аналіз фінансових результатів, прибутку і рентабельності діяльності підприємства

3.2. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства

4. Індивідуальна робота

4.1. Аналіз на основі звітності реального підприємства www.smida.gov.ua

4.2. Спілкування та звітування у форумі

5. Поточний контроль

5.1. Опрацювання теоретичного матеріалу

5.2. Виконання практичних завдань

6. Підсумковий контроль

6.1. Складання тесту