Cyfrowa szkoła

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cyfrowa szkoła by Mind Map: Cyfrowa szkoła

1. cyfrowy nauczyciel

1.1. kompetencje zawodowe

1.1.1. przedmiotowe

1.1.2. metodyczne

1.1.3. zawodowe

1.2. kompetencje informatyczne

1.2.1. umiejętność wykorzystywania sprzętu

1.2.2. umiejętność wykorzystywania oprogramowania

1.2.3. korzystanie z internetu

1.3. kompetencje informacyjne

1.3.1. umiejętność określenia rodzaju i zakresu potrzeby informacyjnej

1.3.2. zapewnienie sobie efektywnego dostępu do źródeł informacji

1.3.3. krytyczne ocenienie informacji i jej źródła oraz integracja wyselekcjonowanych informacji z dotychczas posiadanej wiedzy i systemu wartości

1.3.4. selektywne wykorzystanie informacji w sposób sprzyjający realizacji określonego celu

1.3.5. określenie i zrozumienie społeczne, ekonomiczne, prawne aspekty dostępu do informacji i korzystanie z niej

1.4. kompetencje funkcjonalne

1.4.1. praca i rozwój zawodowy

1.4.2. relacje z bliskimi

1.4.3. realizacja zainteresowań

1.4.4. zaangażowanie obywatelskie

1.4.5. sprawy codzienne

2. sprzęt

2.1. tablica interaktywna

2.2. komputery

2.3. sieć komputerowa

2.4. projektor

2.5. głośniki

2.6. projektor multimedialny z ekranem

3. zasoby cyfrowe

3.1. podręczniki

3.2. kursy online

3.3. testy

4. infrastruktura

4.1. pracownie komputerowe

4.2. pracownia lokalnych sieci komputerowych