H1+2 - Grootmeesters van het waargebeurde verhaal - Er moet wel wat gebeuren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
H1+2 - Grootmeesters van het waargebeurde verhaal - Er moet wel wat gebeuren by Mind Map: H1+2 - Grootmeesters van het waargebeurde verhaal - Er moet wel wat gebeuren

1. Freek Schravesande

1.1. bron: dagelijks het nieuws doorvlooien in regionale kranten en op websites

1.2. werkwijze: Canadian Mix; een zo volledig mogelijk profiel van de protagonist

1.3. keys: geduld, timing, nieuwsframes loslaten

2. Gay Talese

2.1. "godfather" new journalism

2.1.1. het rauwe geluid van (gewone) mensen als centrale stem

2.2. werkwijze: immersion - je op een intense wijze onderdompelen in de levens waarover je schrijft

2.2.1. cf. Bas van Sluis in zwerversmilieu: het leven van je personages leven - 'lang genoeg rondhangen'

2.3. Tom Wolfe: flamboyante tegenhanger; begon te spelen met enscenering, point of view, innerlijke monologen, interpunctie, eigenzinnig typeren van personages, ...

3. Martin Schouten en Frans Nypels

3.1. werkwijze: besluiten zichzelf pastichegewijs als hoofdpersonages op te voeren bij gebrek aan verhaal over Spaanse anarchisten in Zuid-Frankrijk

3.2. leggen verschil tussen VS en NL pijnlijk bloot - NL op dit punt niet klaar voor persoonlijke, lyrische, op storytelling gebaseerde journalistiek

4. Martin Bril

4.1. vindt new journalism opnieuw uit in NL

4.2. werkwijze: de werkelijkheid beschrijven 'met literaire middelen', elke dag op pad

5. Geert Mak

5.1. blaast new journalism nieuw leven in met lange, waargebeurde historische verhalen die in boekvorm verschijnen

5.2. "Hoe God verdween uit Jorwerd": de teloorgang van het boerenbestaan in een Fries dorp

5.3. vergelijkbare trend in de VS: creative nonfiction verkoopt; NL volgt niet echt (op het teloorgegane M. na)

6. Jeroen Smit

6.1. "De prooi", over 'witte Hollandse mannen die dachten dat ze de wereld konden veroveren omdat ze behoorden tot het old boys network rond ABN AMRO'

6.2. plot: de ondergang van een bank is mensenwerk; de geschiedenis is gedreven door emoties, naijver en hoogmoed, moedwil en misverstand, eerzucht en bedrog

7. kernwaarden verhalende journalistiek

7.1. immersion

7.2. afwijken van het gangbare: waargebeurde, feitelijke verhalen die laten zien 'wat het allemaal betekent'

7.3. verleidelijke, meeslepende, betrokken verhalen; met actie, cliffhangers, authentieke personages, geschreven met passie en vaart

7.3.1. handeling is de motor van het verhaal

8. Paulien Bakker

8.1. focus: getraumatiseerde mensen, verre en vaak getroebleerde landen

8.2. werkwijze: aanpassen aan 'lokale' 'waarden en cultuur', een lokale machthebbende als bron in vertrouwen nemen

8.3. componenten verhaal: hoofdpersoon (toegang), actie en ontknoping, een wending (de chauffeur)

9. ... wendingen ...

10. herkenningspunten verhalende journalistiek

10.1. slot: de uitsmijter, pointe, climax, ontknoping, ...

10.1.1. spanning creëren: ontknoping uitstellen

10.2. sfeertekening, filmische details, opbouw in scènes, dialoog, flarden interne monoloog, chronologische tijdsverloop, illusie dat je het verhaal meebeleeft via hoofdpersoon, info achterhouden

10.3. ketting: hoofdpersoon belandt in crisis/conflict, eindigt in ontknoping die volgt uit actie (= personage, probleem, ontknoping)

10.3.1. sterkste verhaal: datgene waarin de held zijn eigen probleem oplost