zelfmanagement

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
zelfmanagement by Mind Map: zelfmanagement

1. patientvaardigheden

1.1. besluitvaardigheid

1.2. actieplanning

1.3. problemen oplossen

1.4. inzet hulpbronnen

1.5. relaties zorgverleners

1.6. self tailoring

2. medisch mangement

2.1. medicijngebruik

2.1.1. behandeling

2.2. beweging

2.2.1. Omgaan met beperkingen

2.3. leefstijl

2.4. voeding

3. rolmanagement

3.1. betekenis geven aan het leven

3.1.1. relatie met naasten

3.2. betekenisvolle rollen vinden

3.2.1. relatie met zorgverleners

4. emotioneel management

4.1. Onzekere toekomst

4.2. emotionele balans

4.3. positief zelfbeeld