שלושה דורות של טכנולוגיה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
שלושה דורות של טכנולוגיה by Mind Map: שלושה דורות של טכנולוגיה

1. גישת המזמינות

1.1. הכלים מעצבים אותנו ואנחנו מעצבים את הכלים

1.2. ניתן להשתמש בכלי הטכנולוגי כרצוננו

2. דור 1: התנהגותי קוגניטיבי

2.1. התנהגותי: יכולת למידת התנהגויות חדשות או שינוי התנהגותי

2.2. קוגניטיבי: עיבוד מידע- הבנה, התבטאות, אחסון ואחזור מידע

3. דור 2: קונסטרוקטיביזם- חברתי

3.1. פדגוגי

3.1.1. תקשורת סינכרונית וא-סינכרונית

3.1.2. פיתוח מטא-קוגניציה

3.1.3. למידה פעילה

3.1.4. התייחסות לנקודות מבט שונות

3.2. טכנולוגי

3.2.1. וידאו

3.2.2. כתיבה משותפת

3.2.2.1. רשתות חברתיות

3.2.2.2. פעילות עם אחרים בפרויקטים גלובליים

3.2.2.3. שיפור עבודה בקבוצה

3.2.3. מסכים חכמים

3.2.3.1. מעקב אחר התקדמותו של התלמיד

3.2.3.2. נוכחות חברתית מובילה למחויבות קבוצתית

4. דור 3: קונקטיביזם

4.1. פדגוגיה

4.1.1. תלמיד

4.1.1.1. למצוא ידע

4.1.1.2. לסנן ידע

4.1.1.3. יכולת ביזוריות

4.1.1.4. שימוש בכלים מרובים

4.1.1.5. קשרים חברתיים

4.1.1.6. עיבוד קוגניטיבי גבוה

4.1.2. מורה

4.1.2.1. בנייה ותחזוקה של קשרים

4.1.2.2. יצירת קשרים חברתיים המובילים ללמידה

4.1.2.3. הוראה מבוזרת

4.2. טכנולוגיה

4.2.1. מורה