Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BOERDERIJ by Mind Map: BOERDERIJ

1. stereotype boer en boerin

1.1. overal

1.2. hoed

1.3. laarzen

1.4. sjaaltje rond de keel

1.5. maïsspriet in de mond

1.6. dierenvrienden

2. boerderijdieren

2.1. koeien

2.2. paarden

2.3. kippen

2.4. geiten

2.5. schapen

2.6. varkens

2.7. honden

2.8. eenden

2.9. katten

3. landbouw

3.1. granen

3.2. maïs

3.3. akkerland

3.4. modder

4. eten dieren

4.1. stro

4.2. gras

5. apparaten

5.1. tractor

5.2. machines

6. taken

6.1. koeien melken

6.2. brood maken

6.3. eieren rapen

6.4. maïs groeien

7. kleuterliedje

7.1. boer wat zeg je van mijn kippen

7.2. op de boerderij heb je vele dieren

8. dierengeluiden

8.1. ezel: balken

8.2. koe: loeien

8.3. varken: knorren

8.4. paard: hinniken

8.5. kip: kakelen

8.6. schaap: mekkeren

8.7. hond: blaffen

8.8. kat: miauwen

8.9. eend: kwaken