IT- og mediekompetencer Faghæfte 48

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT- og mediekompetencer Faghæfte 48 by Mind Map: IT- og mediekompetencer Faghæfte 48

1. Produktion og formidling

2. Kommunikation, videndeling og indsamling

3. Informationssøgning og indsamling

4. It- og medier synoptisk opstillet

5. Trin og slutmål

6. Videndeling på Skovvang

7. Programmer

7.1. Storybird

8. Undervisningsideer

8.1. E-læringsmoduler

8.2. Skoletubeideer

9. Fremtidslaboratoriet