KALCIJ I NJEGOVI SPOJEVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KALCIJ I NJEGOVI SPOJEVI by Mind Map: KALCIJ I NJEGOVI SPOJEVI

1. KALCIJEV KARBONAT, CaCO3

1.1. POLIMORFI

1.1.1. KALCIT

1.1.2. ARAGONIT

1.2. VAPNENAC - smjesa sitnih kristalića kalcita i drugih tvari

1.2.1. industrijski važan spoj

1.2.2. žarenjem(≈ 1000°C): CaCO3(s)→ CaO(s) + CO2(g)

1.3. MRAMOR - nastaje ako je vapnenac bio izložen djelovanju visoke temperature i tlaka

1.4. KARBONATI 2.SKUPINE - slabo topljivi u vodi

1.4.1. + CO2(g) - prelaze u topljivi oblik HCO3-

1.5. Ca(HCO3)2 - stalaktiti, stalagmiti, vapnenačka jezera

1.6. CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) ⇄ Ca(HCO3)2(aq)

2. KALCIJEV OKSID, CaO - živo vapno

2.1. „gasi“ se vodom pri čemu nastaje gašeno vapno

2.2. CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s)

3. KALCIJEV HIDROKSID, Ca(OH)2 - gašeno vapno

3.1. jaka lužina

3.2. upotrebljava se u proizvodnji ŽBUKE (smjesa pijeska, vode i gašenog vapna)

3.3. Ca(OH)2(s) + CO2(g)→ CaCO3(s) + H2O(l)

3.4. VAPNENO MLIJEKO - gusta suspenzija Ca(OH)2 u vodi

4. KALCIJEV SULFAT DIHIDRAT, CaSO4 x 2 H2O - gips ili sadra

4.1. Zagrijavanjem na 150°C - PEČENI GIPS

4.2. CaSO4 ∙ 2 H2O(s) ⇄ CaSO4 ∙ 0,5 H2O(s) + 1,5 H2O(l)

4.3. Primjena: medicina, kiparstvo, građevinarstvo, arhitektura...

4.4. Školska kreda

5. KALCIJEV KLORID, CaCl2

5.1. bezvodna sol

5.2. sredstvo za sušenje u laboratoriju i u kućanstvima

5.3. + NaCl - posipa se zimi po cesti