Методика навчання освітньої галузі ”Технології”: Трудове навчання з методикою (1 курс, КО, денна)

Карта курсу: Методика навчання освітньої галузі ”Технології”: Трудове навчання з методикою

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика навчання освітньої галузі ”Технології”: Трудове навчання з методикою (1 курс, КО, денна) by Mind Map: Методика навчання освітньої галузі ”Технології”: Трудове навчання з методикою (1 курс, КО, денна)

1. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча навчальна програма

1.2. Тематичний план

1.3. Завдання для самостійної роботи

1.4. Критерії оцінювання

1.5. Друковані та Інтернет-джерела

1.6. Глосарій

1.7. Новинний форум

2. Путівник по курсу

2.1. Презентація Путівник по курсу

2.2. Обговорення питань навчального курсу

2.3. Новини

2.4. Обговорення семінарських занять

2.5. Обговорення практичних занять

2.6. Обговорення лабораторних робіт

2.7. Обговорення самостійної роботи

3. Структура модуля І

3.1. Теоретичний матеріал:

3.1.1. Лекція 1

3.1.1.1. Тема:

3.1.1.2. Презентація до лекції 1

3.1.1.3. Додатки до лекції 1

3.1.2. Лекція 2

3.1.2.1. Тема:

3.1.2.2. Презентація до лекції 2

3.2. Практичний матеріал:

3.2.1. Семінар 1

3.2.1.1. Тема:

3.2.1.2. Додатки до семінару 1

3.2.1.3. Тема: Урок трудового навчання. Структура та типи уроків

3.2.2. Практична робота 1

3.2.2.1. Тема:

3.2.2.2. Додатки до ПР 1

3.3. Модульний контроль 1

4. Структура модуля ІІ

4.1. Теоретичний матеріал:

4.1.1. Лекція 3

4.1.1.1. Тема:

4.1.1.2. Презентація до лекції 3

4.1.1.3. Методичні посібники

4.1.1.4. Додатки

4.1.1.5. Методичні посібники

4.2. Практичний матеріал:

4.2.1. Практичні роботи:

4.2.1.1. Прктична робота 2

4.2.1.1.1. Тема:

4.2.1.2. Прктична робота 3

4.2.1.2.1. Тема:

4.2.1.3. Прктична робота 4

4.2.1.3.1. Тема:

4.2.1.4. Прктична робота 5

4.2.1.4.1. Тема:

4.2.1.5. Прктична робота 6

4.2.1.5.1. Тема:

4.2.2. Лабораторні роботи:

4.2.2.1. Лабораторна робота 1

4.2.2.1.1. Тема:

4.2.2.2. Лабораторна робота 2

4.2.2.2.1. Тема:

4.2.2.3. Лабораторна робота 3

4.2.2.3.1. Тема:

4.2.2.4. Лабораторна робота 4

4.2.2.4.1. Тема:

4.3. Модульний контроль ІІ

4.4. Теоретичний матеріал:

5. Підсумкова атестація

5.1. Залік