Channel: Khoảnh Khắc Đáng Nhớ - Về Động Vật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Channel: Khoảnh Khắc Đáng Nhớ - Về Động Vật by Mind Map: Channel: Khoảnh Khắc Đáng Nhớ - Về Động Vật

1. Khoảnh khắc động vật

1.1. Khoảnh Khắc gây cười - Thử thách gây cười

1.2. Khoảnh khắc cảm động

1.3. Khoảnh khắc đánh nhau thú vị

1.4. Khoảnh khác sinh con

1.5. Khoảnh khắc cục súc

1.6. Thử thách không thể không khóc

1.7. Thử thách gây nổi da gà

1.8. Khoảnh khắc tình bạn đặc biệt khác loài

1.9. Khoảnh khắc động vật và con người

1.9.1. Khoảnh khắc xúc động

1.9.2. Khoảnh khắc giao tranh thu ví

1.9.3. Khoảnh khắc tương trợ

2. Nguồn Video

2.1. Top Video on Youtube - Cắt Lọc

2.2. Chuyên mục động vật - Vnexpress

2.3. Daily Motion

2.4. Follow 1 số Fanpage hài về động vật

3. Phần mềm

3.1. Cắt Video

3.2. Addsub

3.3. Thêm hiệu ứng

4. Nguồn dữ liệu

4.1. Xây dựng nguồn dữ liệu nhạc nền

4.2. Nguồn dữ liệu về khoảnh khắc ngắn của động vật và phân loại theo các tiêu chí

4.2.1. Vui

4.2.2. Buồn

4.2.3. Giao tranh

4.2.4. Theo loài vật

4.2.5. Thời lượng tối thiểu 15s