Курс "Макроекономіка"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Курс "Макроекономіка" by Mind Map: Курс "Макроекономіка"

1. Модуль 1.

1.1. Тема 1. Теоретичні основи макроекономіки та її практичне значення

1.2. Тема 2. Вимірювання результатів економічної діяльності. Індекси цін

1.3. Тема 3. Макроекономічна нестабільність

1.4. Тема 4. Товарний ринок

1.5. Тема 5. Грошовий ринок та монетарна політика

2. Модуль 2.

2.1. Тема 6. Споживання, заощадження та інвестиції

2.2. Тема 7. Сукупні витрати і ВВП

2.3. Тема 8. Економічне зростання

2.4. Тема 9. Держава в системі макроекономічного регулювання

3. Реферат

3.1. Написання реферату на одну з тем курсу

4. Тестові завдання

4.1. Розв'язання тестів за кожною темою курсу

5. Екзамен

5.1. Написання письмової підсумкової роботи

6. Поточний контроль

6.1. Перевірка засвоєння матеріалу