RENOVACIÓ I MILLORA PEDAGOGICA DE L'E.F

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RENOVACIÓ I MILLORA PEDAGOGICA DE L'E.F by Mind Map: RENOVACIÓ I MILLORA PEDAGOGICA DE L'E.F

1. MARIA MONTESSORI - Itàlia, segle XX

1.1. "Els millors mestres dels infants són els infants"

1.1.1. 5 dels principis que introdueix dins el seu mètode són

1.1.1.1. La ment absorbent

1.1.1.1.1. És la capacitat única en cada infant d'observar i agafar tot el que els envolta, aprenent així a adaptar-se a la vida

1.1.1.2. Principi dels períodes sensibles

1.1.1.2.1. Els períodes sensibles són els períodes en els quals els infants poden adquirir una habilitat amb molta facilitat. Un dels principals rols del professor és observar i detectar els moments on hi hagi més sensibilitat per aprofitar al màxim el potencial de l'infant

1.1.1.3. L'ambient preparat

1.1.1.3.1. Es refereix a un ambient que s'ha organitzat per a l'infant, dissenyat per a fomentar el seu auto-aprenentatge i creixement. En aquest, es troben els aspectes socials, emocionals, intel·lectuals i respostes a les necessitats d'ordre i seguretat

1.1.1.4. El rol d'adult

1.1.1.4.1. El rol d'adult consisteix en guiar a l'infant i donar-li a conèixer l'ambient de manera respectuosa i carinyosa. Ser un observador conscient i estar en continu aprenentatge i desenvolupament personal

1.1.1.5. El respecte cap als infants

1.1.1.5.1. Els professors han de mostrar respecte pels infants. Quan el nen/a pren decisions per si mateix/a desenvolupa habilitats que contribuiran a la seva autonomia i autoestima. El nen és capaç de reconèixer sense ajuda de l'adult, aquest principi que l'adult ha de tenir molt clar

2. JEAN PIAGET - Suïssa, segle XX

2.1. Desenvolupament cognitiu

2.1.1. Aprenentatge

2.1.1.1. Experiències discrepants

2.1.1.1.1. Desequilibri cognitiu

2.1.2. La intel·ligència és

2.1.2.1. Un conjunt d'operacions lògiques que posseeix dos atributs

2.1.2.1.1. L'adaptació

2.1.2.1.2. La organització

3. SEGONS LES ETÀPES DE

3.1. EDUCACIÓ NATURALISTA

3.1.1. Rousseau

3.1.1.1. Desenvolupament personal

3.2. ESCOLA NOVA

3.2.1. Pestalozzi

3.2.1.1. Educació variable

3.3. IDEALISME HUMANISTA

3.3.1. Tolstoi

3.3.1.1. Intervenció de l'alumne pel disseny de la classe

3.4. PERSONALISME

3.4.1. Wallon

3.4.1.1. Autonomia dels alumnes

4. FRANCESCO TONUCCI - Itàlia, segle XX/XXI

4.1. Principis pedagògics basats en donar protagonisme a l'infant i en canviar la visió que es té d'ells

4.1.1. S'ha de respectar el ritme de treball de cada infant, no tots els nens evolucionen al mateix temps

4.1.2. Deixar temps lliure, és a dir, sense control patern després de classe

4.1.3. Si es involucrat en la presa de decisions que afecten a la vida diària aconseguirà desenvolupar un esperit autònom

4.1.4. Escoltar qualsevol cosa que els nens/es vulguin explicar = inovació i creativitat