Marketingo planas – tai pagrindinė priemonė marketingo pastangoms nukreipti ir koordinuoti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Marketingo planas – tai pagrindinė priemonė marketingo pastangoms nukreipti ir koordinuoti by Mind Map: Marketingo planas –  tai pagrindinė priemonė  marketingo pastangoms  nukreipti ir koordinuoti

1. Strateginis rinkos planas-apima rinkos segmentavimą, tikslinės rinkos nustatymą, pozicionavimą ir vertės vartotojui pasiūlymą, remiantis rinkos ir galimybių analize

1.1. Rinkos segmentavimas

1.2. Tikslinės rinkos nustatymas

1.3. Pozcionavimas

1.4. Marketingo planavimas

2. Taktinis rinkos planas

2.1. Marketingo komplekso elementų strateginiai sprendimai

2.2. Taktiniai marketingo komplekso sprendimai

3. Marketingo strategijos rengimas

3.1. Rinkos patrauklumo, konkurentų ir vartotojų analizė

3.2. Segmentavimas ir tikslinės rinkos strategija

3.3. Pozicionavimas ir pozicionavimo strategija

3.4. Konkurencinio pranašumo įgijimas ir konkuravimo strategija

4. Marketingo plano rengimas

4.1. Marketingo strategija

4.2. Organizacija

4.3. Biudžetas

4.4. Marketingo tikslai

4.5. Veiksmų planas

4.6. Marketingo kompleksas

4.7. Situacijos analizė

5. Rinkos patrauklimo analizė

5.1. Rinkos patrauklumo ir šakos pelningumo įvertinimas

5.1.1. Tiekėjų derybinį spaudimą lemiantys veiksniai

5.1.1.1. Tiekėjų koncentracija

5.1.1.2. Tiekėjo pakeitimo kaštai

5.1.1.3. Teikiamų prekių pakaitalų galimybė

5.1.1.4. Šakos svarba tiekėjui

5.1.1.5. Tiekėjo prekės diferencija

5.1.2. Pirkėjų derybinį spaudimą lemiantys veiksniai

5.1.2.1. pirkėjų svarba ir jų

5.1.2.2. pirkimo apimtys (20:80)

5.1.2.3. prekės diferenciacija

5.1.2.4. pirkėjų perėjimo kaštai;

5.1.2.5. perkamų prekių santykinė dalis

5.1.2.6. visų pirkinių krepšelyje

5.1.2.7. pirkėjo jautrumas kainai

5.1.3. Prekių pakaitalų grėsmės veiksnia

5.1.3.1. pirkėjų noras ir galimybės naudoti prekių pakaitalus

5.1.3.2. santykinė pakaitalų kaina

5.1.4. Potencialių konkurentų įėjimo į rinką grėsmės veiksniai

5.1.4.1. Prekės diferencija

5.1.4.2. Masto ekonomija

5.1.4.3. Pradinio kapitalo poreikis

5.1.4.4. Vartotojų perėjimo kaštai

5.1.4.5. Priėjimas prie paskirstymo kanalų

5.1.4.6. Valstybiniai ir teisiniai barjerai

5.1.5. Rinkoje esamų konkurentų grėsmės veiksniai

5.1.5.1. prekės diferenciacija

5.1.5.2. konkurentų panašumas

5.1.5.3. rinkos augimo tempai

5.1.5.4. kaštų struktūra

5.1.5.5. vartotojo perėjimo kaštai

5.1.5.6. išėjimo barjerai ir pertekliniai pajėgumai