LAPSEST LÄHTUV ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE

Elukestev õppimine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LAPSEST LÄHTUV ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE by Mind Map: LAPSEST LÄHTUV ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE

1. ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE

1.1. LÕIMUMINE

1.1.1. SOTSIAALNE ETTEVALMISTUS

1.1.2. EMOTSIONAALNE ETTEVALMISTUS

1.1.3. FÜÜSILINE ETTEVALMISTUS

1.1.3.1. JÄMEMOTOORIKA

1.1.3.2. PEENMOTOORIKA

1.1.4. VÄÄRTUSKASVATUSLIK ETTEVALMISTUS

1.1.5. INTELLEKTUAALNE ETTEVALMISTUS

1.1.5.1. MÄLU TREENING

1.1.5.1.1. JUTUSTAMINE

1.1.5.1.2. LAULUD

1.1.5.1.3. RIIMID

1.1.5.1.4. LUULETUSED

1.1.5.1.5. KORDAMINE

1.1.5.2. PILT JA SÕNA KÄIVAD KÄSIKÄES

1.1.5.2.1. AKTIIVNE KUULAMINE-VAATAMINE

1.1.5.3. LUGEMINE, KIRJUTAMINE, MATEMAATIKA

1.1.5.3.1. PIIRKONDLIK KOOL

1.1.5.3.2. ERIKLASS (KEELED, MUUSIKA, KUNST, JNE)

1.1.5.3.3. ERIVAJADUSTEGA LAPSED

1.1.5.4. PÕHJUS-TAGAJÄRG

1.1.5.4.1. ANALÜÜS

1.1.5.4.2. SÜNTEES

1.2. ERINEVAD MEELED

1.2.1. KUULAMINE

1.2.2. PUUDUTAMINE

1.2.3. HAISTMINE

1.2.4. MAITSMINE

1.2.5. NÄGEMINE

2. BIOLOOGILINE TEGUR

2.1. FÜSIOLOOGIA

2.1.1. AJUTINE HAIGUS

2.1.2. POISS VÕI TÜDRUK

2.1.2.1. SOOROLLID

2.2. GENEETIKA

2.2.1. KROONILINE HAIGUS

2.2.2. ELUKESTEV PUUE

2.2.3. AUTISMI SPEKTER

2.2.4. ATH

3. VALMISOLEK

3.1. INDIVIDUAALNE

3.1.1. SOTSIAALNE ARENG

3.1.2. VAIMNE ARENG

3.1.3. FÜÜSILINE ARENG

3.2. KOGEMUS

3.3. HUVID

4. MÄNGIDES ÕPPIMINE

4.1. LOOVMÄNG

4.1.1. VABAMÄNG

4.2. ÕPPEMÄNG

4.2.1. SOTSIAALNE MÄNG

4.2.2. LAUAMÄNG

5. AUTONOOMSUS

5.1. LAPSE ÕIGUSED

5.1.1. ÕIGUS PUHATA

5.1.1.1. LÜHEM PÄEV

5.1.1.2. PUHKEPÄEV

5.1.1.3. PUHKEHETK

5.1.2. ÕIGUS SÜÜA

5.1.2.1. LAPS VAJAB SÖÖKI JA JOOKI

5.1.2.1.1. TOIDURAHA MAKSAB LAPSEVANEM

5.2. VALIKÜLESANDED 2-4

5.3. ISESEISVUS

5.3.1. ENESETEENINDUS

5.3.1.1. LAPS SAAB ISE HAKKAMA!

5.3.2. LOOVUS JA FANTAASIA

5.3.2.1. IGAVLEDES LAPS ARENEB

5.3.2.1.1. IGAVUSEST VALMIVAD HELITEOSED, RAAMATUD, KUNSTITEOSED

6. KESKKOND

6.1. KEEL JA KULTUUR

6.1.1. KEEL KUI SUHTLUSVAHEND

6.1.1.1. KÕNE MÕISTMINE

6.1.1.1.1. VORMIÕPETUS

6.1.1.1.2. LAUSEÕPETUS

6.1.1.2. SÕNAVARA

6.1.1.2.1. KIRJANDUS

6.1.1.2.2. MUUSIKA

6.1.1.2.3. LIIKUMINE

6.1.1.2.4. KUNST

6.1.1.2.5. LOODUS

6.1.1.2.6. MATEMAATIKA

6.1.1.2.7. LIIKLUS

6.1.1.2.8. TERVIS

6.1.1.2.9. TEHNIKA

6.2. VÄÄRTUSED

6.2.1. KOMBED, TAVAD

6.2.2. ESTEETIKA, ILU

6.2.3. PUHTUS, KORD

6.3. LOODUS

6.3.1. MUUTUSED LOODUSES

6.3.2. FLOORA, FAUNA

6.4. TEHNIKA

6.4.1. VÕIMALUSED

6.4.1.1. VAHENDID

6.4.1.1.1. ROBOTID

6.4.1.1.2. ARVUTI

6.4.1.1.3. NUTISEADMED

6.5. MINA

6.5.1. MINU PERE

6.5.1.1. MINU ÕPIKESKOND

6.5.1.1.1. MINU PIIIRKOND

6.5.1.1.2. INFORMAALNE ÕPIKESKKOND

6.5.1.1.3. MITTEFORMAALNE ÕPIKESKKOND

6.5.1.1.4. FORMAALNE ÕPIKESKKOND

7. KORRA VASTAND ON KAOS

7.1. KODUKORD

7.2. RÜHMAREEGLID

7.3. VÄÄRTUSED

7.4. KOMBED

8. KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA

8.1. TÄNAPÄEVA TOIT EI KATA INIMORGANISMI VAJADUSI

8.1.1. AJU VAJAB TÖÖTAMISEKS B6 VITAMIINI

8.1.2. AJU VAJAB TÖÖTAMISEKS OOMEGA 3 JA OOMEGA 6 RASVHAPPEID

8.1.2.1. KALA JA MEREANNID

8.2. LAPS ARENEB MÄNGIDES

8.2.1. MÄNGUASJAD PEAVAD OLEMA MITMEKÜLGSED

8.2.1.1. KA TÄISKASVANUD MÄNGIVAD!

8.3. POLE HALBA ILMA - ON VAID VALED RIIDED!

9. VANUSELINE ARENG

9.1. SÕIMERÜHM

9.1.1. LIITRÜHM

9.1.2. AIARÜHM

9.1.2.1. ALGKLASSID

9.1.2.1.1. PÕHIKOOL

10. HARIDUS KUI ELUTEE

10.1. KOGEMUSEST ÕPPIMINE

10.2. ELAMUSTEST ÕPPIMINE

10.3. HUVIDEST ÕPPIMINE

10.4. ELUKESTEV ÕPE

10.4.1. ÕPPIMISE VIISID

10.4.1.1. OSALEMINE

10.4.1.2. HARJUTAMINE

10.4.1.3. OMANDAMINE

10.4.1.4. AVASTAMINE

10.4.1.5. TAJUMINE