Wprowadzenie na rynek nowego samochodu elektrycznego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Wprowadzenie na rynek nowego samochodu elektrycznego by Mind Map: Wprowadzenie na rynek nowego samochodu elektrycznego

1. Klienci

1.1. trendy

1.1.1. popularność

1.1.1.1. 1

1.1.1.2. 2

1.2. marketing

1.2.1. telewizja

1.2.2. reklama

1.2.3. sieci społecznościowe

1.3. cena

1.4. jakość

1.5. wykształcenie

1.6. ekologiczność produktu

1.7. Ekonomiczność wykorzystania

1.8. Wiek

1.9. Płeć

1.10. zaufanie do marki

1.11. korzyści

1.12. Poziom dochodów

2. Technologia, know-how, wiedza

2.1. Patenty

2.2. Marka

2.3. licencja

2.4. progres technologiczny

2.4.1. nakład Państwa na badanie i rozwój

2.4.2. gospodarka rynkowa

2.5. zasoby ludzkie

2.5.1. inżynierowie

2.5.2. specjaliści

2.6. metodologie wyprodukowania

2.7. umiejętności technologiczne

2.7.1. wykształcenie

2.7.2. dostęp informacji

2.8. dostępność technologii

2.8.1. infrastruktura

2.9. oprogramowanie

2.9.1. sztuczna inteligencja