den ekenlte og samfundets udledning af stoffer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
den ekenlte og samfundets udledning af stoffer by Mind Map: den ekenlte og samfundets udledning af stoffer

1. CO2

1.1. hvordan kan den enkelte person formindske sin udledning af co2 og andre drivhusgasser?

1.2. Kødpruduktion

1.3. Transport

2. drivhuseffekt

3. methan

3.1. kødproduktion

4. klimaforandringer

5. CFC-gasser

6. syreregn

6.1. Hvis affaldssvovl stiger op i atmosfæren

7. Fossile brændstoffer

8. Forurening

8.1. Affald

8.2. transportmidler

9. Tøj vask

10. Affald er guld

10.1. Genbrug