Landing page

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Landing page by Mind Map: Landing page

1. Là gì?

1.1. Trang web đơn

1.1.1. dung lượng thấp

1.1.2. truy cập nhanh

1.1.3. 1 tỷ lệ chuyển đổi

1.1.3.1. data

1.1.3.2. pixel

1.1.3.3. mail

1.1.3.4. download

1.1.3.5. bán hàng

1.2. tối ưu hoá tỷ lệ chuyển đổi

2. Phân loại

2.1. Trang chủ

2.2. 1 trang đơn của 1 trang web

2.3. subdomain của 1 tên miền

3. THIẾT LẬP

3.1. 1. Mua domain

3.1.1. Vd: hostvn, azdigi, host, Inet, ...

3.2. 2. Mua hosting

3.3. 3. Trỏ domain về IP của hosting

3.4. 4. Tạo landing page

3.4.1. NỘI DUNG BẮT BUỘC

3.4.1.1. 1. Giới thiệu sản phẩm

3.4.1.2. 2. Sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích gì cho khách hàng

3.4.1.3. 3. Những KH đã trải nghiệm sản phẩm dịch vụ

3.4.1.4. 4. Call to action

4. Btvn

4.1. gắn domain cho IP của hosting

4.2. mua domain, hosting

4.3. làm landing

4.4. đăng video

4.5. Cá nhân

4.5.1. tạo 1 tài khoản trên getresponse

4.5.2. làm 1 mail marketing

5. TIÊU CHUẨN VỀ HÌNH ẢNH

5.1. Các kích cỡ ảnh lý tưởng trên Facebook - VnReview - Tư vấn

5.2. Trên website

5.2.1. Trên 1 trang con không nên có trên 1.5MB hình ảnh

5.2.2. Tất cả hình ảnh đều phải có keywords (Select - F2)

5.2.3. Các website thiết kế online

5.2.3.1. Pixlr

5.2.3.2. designbold.com

5.2.3.3. canva.com

5.2.3.4. piktochart

5.3. Kiểm tra độ phủ văn bản trong hình ảnh

5.3.1. www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

6. TIÊU CHUẨN VỀ VIDEO

6.1. Thiết lập thông tin video trên FB

6.1.1. Các dạng chuẩn

6.1.1.1. 16:9

6.1.1.2. 1:1

6.1.1.3. dạng dọc

6.1.2. Tiêu đề: chứa keywords

6.1.3. Thumbnail phải thoả mãn tiêu chuẩn về chữ

6.1.4. 6s liên tục ko bị báo cáo

6.2. Trên Web

6.2.1. Không đăng trực tiếp

6.2.2. ảnh gif: html5

7. EMAIL MARKETING

7.1. Các bước

7.1.1. Thu thập email của tệp khách hàng tiềm năng

7.1.2. KH tiềm năng đã tương tác với email chủ

7.1.3. Làm nội dung tốt cho Email

7.2. getresponse.com

8. SMS BRANDING MARKETING và các nền tảng ít phổ biến tại VN

9. PR CONTENT

9.1. Truyền tải thông điệp tổ chức

9.2. Kết hợp với bên thứ 3 để tạo dựng độ nhận biết

9.3. Chú trọng báo chí và danh tiếng đi kèm

9.4. Tập trung vào danh tiếng của thương hiệu

9.5. Có kế hoạch cụ thể về quản lý khung hoảng

9.6. Tập trung vào các bên liên quan