ประเภทของเกม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเกม by Mind Map: ประเภทของเกม

1. 2. ประเภทเกมแนวภาษา หรือ สวมบทบาทของตัวละคร (RPG : Role-Playing Game)

2. 3. ประเภทเกมการยิง (Shooting Game)

3. 4.ประเภทเกมผจญภัย (Adventure Game)

4. 5. ประเภทเกมต่อสู้ (Fighting Game)

5. 1. ประเภทเกมแอ๊คชั่น (Action Game)

6. 6. ประเภทเกมเสมือนจริง (Simulator Game) หรือ เกมการจำลองสถานการณ์ (Simulation Game)

7. 7. ประเภทเกมกลยุทธ์การวางแผนรบ (Real Time Strategies Game)

8. 8.ประเภทเกมกีฬา (Sport Game)

9. 9. ประเภทเกมแข่งความเร็ว (Racing Game)

10. 10. ประเภทเกมเข้าจังหวะ (Rhythm Action Game)