Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hititler by Mind Map: Hititler

1. kraliçeye tavananna denilmekte ve kral olmadığı zamanlarda devlet işlerinin görüşüldüğü Pankuş meclisine vekalet etmektedir .

2. Çok tanrılı inanışa Sahip OLUP iletişime geçtikleri Uygarlıkların tanrılarını Kendi tanrıları Kabul etmişler bu sebeple hitit ülkesine Bin Tanrılı Ilde denmektedir. (Hoşgörülü olduklarını Gösterir)

3. çivi yazısını ve hiyeroglif yazıyı kullanmışlardır.Bu durum mezopotamya Uygarlıkları ve mısır Uygarlığı ile iletişim halinde olduklarını Gösterir.

4. Kral Başkomutan,Başrahip,Başrahip gibi geniş yetkilere sahiptir.