Latin névszóragozás

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Latin névszóragozás by Mind Map: Latin névszóragozás

1. terra, -ae, f.

1.1. I. declinatio

1.2. "a" tövű főnév

1.3. "-ae" = egyes szám birtokos esetének végződésére utal

1.4. f. = nőnemű, mint a legtöbb ilyen főnév

1.4.1. Fontos!

1.4.1.1. a szó neme befolyásolja a szóhoz kapcsolt melléknév nemét!

1.5. ragozása:

1.5.1. egyes szám

1.5.1.1. N: terra

1.5.1.2. Acc: terram

1.5.1.3. Gen: terrae

1.5.1.4. Dat: terrae

1.5.1.5. Abl: terrā

1.5.2. többes szám

1.5.2.1. N: terrae

1.5.2.2. Acc:: terrās

1.5.2.3. Gen: terrārum

1.5.2.4. Dat: terrīs

1.5.2.5. Abl: terrīs

2. servus, -ī, m.

2.1. II. Declinatio

2.2. "us" végű főnevek tartoznak ide

2.3. m. = a főnév hímnemű

2.3.1. Fontos!

2.3.1.1. A szó neme befolyásolja a szóhoz kapcsolódó melléknév nemét!

2.4. ragozása

2.4.1. egyes szám

2.4.1.1. N: servus

2.4.1.2. Acc: servum

2.4.1.3. Gen: servī

2.4.1.4. Dat: servō

2.4.1.5. Abl: servō

2.4.2. többes szám

2.4.2.1. N: servī

2.4.2.2. Acc: servōs

2.4.2.3. Gen: servōrum

2.4.2.4. Dat: servīs

2.4.2.5. Abl: servīs

3. templum, -ī, n.

3.1. II. declinatio

3.2. az alanyeset mindkét alakja, valamint a tárgyeset többes száma eltér a hímnemű ragozástól!

3.3. n. = semleges nemű a főnév

3.3.1. Fontos!

3.3.1.1. a szó neme befolyásolja a szóhoz kapcsolódó melléknév nemét!

3.4. ragozása:

3.4.1. Egyes szám

3.4.1.1. N: templum

3.4.1.2. Acc: templum

3.4.1.3. Gen: templī

3.4.1.4. dat: templō

3.4.1.5. abl: templō

3.4.2. többes szám:

3.4.2.1. N: templa

3.4.2.2. Acc: templa

3.4.2.3. Gen: templōrum

3.4.2.4. Dat: templīs

3.4.2.5. Abl: templīs

4. hostis, -is, m

4.1. III. declinatio

4.2. mássalhangzós

4.2.1. Az alanyeset végződhet mássalhangzóra és magánhangzóra is, pl: rex, regis , m; legio, legionis f;. Úgy kapunk ebből mássalhangzós szótőt, hogy az egyes szám genitivusáról, tehát a szótárban megadott második alakból levesszük az -is végzősést. Tehát rex, regis = reg és legio, legionis = legion.

4.2.2. Mivel így nem érvényesül egyik felsorolt állítás sem az "i" tövű főnevennél megadottak közül, ez simán mássalhangzós néven fut és többesszám genitivusban nem -ium lesz a rag, hanem -um

4.3. Fontos!

4.3.1. A szó neme befolyásolja a szóhoz kapcsolódó melléknév nemét!

4.4. ragozása

4.4.1. egyes szám

4.4.1.1. N: hostis

4.4.1.2. Acc: hostem

4.4.1.3. Gen: hostis

4.4.1.4. Dat: hostī

4.4.1.5. Abl: hoste

4.4.2. többes szám

4.4.2.1. N:hostēs

4.4.2.2. Acc: hostēs

4.4.2.3. Gen: hostum

4.4.2.4. Dat: hostibus

4.4.2.5. Abl: hostibus

5. gens, -is, f.

5.1. III. declinatio

5.2. "i" tövű főnév

5.2.1. gyenge

5.2.1.1. ide olyan főnevek tartoznak, amelynek a végződése alapból -is, vagy esetleg -es. (pl.: civis, -is, m,f.) Valamint ide tartoznak azok a főnevek, amelynek végződése -s/-x és az egyes szám genitivus szótöve, tehát az -is toldalék előtti rész két vagy több mássalhangzóra végződik (pl.: ars, artis f.) Ezek között nincsen semleges nemű főnév.

5.2.1.2. Az "i" a többes szám genitivusban jelentkezik, ezért lesz -um helyett -ium a végződés

5.3. ragozása

5.3.1. egyes szám

5.3.1.1. N: gens

5.3.1.2. Acc: gentem

5.3.1.3. Gen: gentis

5.3.1.4. Dat: gentī

5.3.1.5. Abl: gente

5.3.2. többes szám

5.3.2.1. N: gentēs

5.3.2.2. Acc: gentē

5.3.2.3. Gen: gentium

5.3.2.4. Dat: gentibus

5.3.2.5. Abl: gentibus

5.4. Fontos!

5.4.1. A szóhoz neme befolyásolja szóhoz kapcsolódó melléknév nemét!

6. mare, maris, n.

6.1. III. declinatio

6.2. "i" tövű főnév

6.2.1. erős

6.2.1.1. ide olyan semleges főnevek tartoznak, amelyek végződése -e/-al/-ar Illetve ide soroljuk az -is/-e végződésű, valamint az egyvégződésű melléknevek alapfokát. (van azért egy-két kivétel)

6.2.1.2. a melléknevek ragozása egyszerű

6.2.1.3. egyvégződésű melléknév pl az ingens. Ha hímnemű vagy nőnemű főnév mellett használjuk jelzőként, akkor

6.2.1.3.1. egyes szám

6.2.1.3.2. többes szám

6.2.1.4. viszont ha a főnév, ami mellett jelzőként használjuk semleges, ott kicsit megváltozik a dolog

6.2.1.4.1. egyes szám

6.2.1.4.2. többes szám

6.3. ragozása

6.3.1. egyes szám

6.3.1.1. N: mare

6.3.1.2. Acc: mare

6.3.1.3. Gen: maris

6.3.1.4. Dat: marī

6.3.1.5. Abl: marī

6.3.2. többes szám

6.3.2.1. N: maria

6.3.2.2. acc: maria

6.3.2.3. gen: marium

6.3.2.4. dat: maribus

6.3.2.5. Abl: maribus

6.4. Fontos!

6.4.1. A szó neme befolyásolja a szóhoz kapcsolódó melléknév nemét!

7. exercitus, -ūs, m.

7.1. IV. declinatio

7.1.1. ehhez a declinatiohoz néhány kivételtől eltekintve csak semleges és hímnemű főnevek vannak, valamint nem tartozik hozzá melléknév

7.2. m= hímnemű a főnév

7.3. ragozás

7.3.1. egyes szám

7.3.1.1. N: exercitus

7.3.1.2. Acc: exercitum

7.3.1.3. Gen: exercitūs

7.3.1.4. Dat: exercituī

7.3.1.5. exercitū

7.3.2. többes szám

7.3.2.1. N: exercitūs

7.3.2.2. Acc: exercitūs

7.3.2.3. Gen: exercituum

7.3.2.4. Dat: exercitibus

7.3.2.5. Abl: exercitibus

8. gelu, -ūs, n.

8.1. IV. declinatio

8.1.1. ehhez a declinatiohoz néhány kivételtől eltekintve csak semleges és hímnemű főnevek vannak, valamint nem tartozik hozzá melléknév

8.2. n= semleges nemű a főnév

8.3. ragozása

8.3.1. egyes szám

8.3.1.1. N: gelu

8.3.1.2. Acc: gelu

8.3.1.3. Gen: gelūs

8.3.1.4. Dat: gelu

8.3.1.5. Abl: gelu

8.3.2. többes szám

8.3.2.1. N: gelua

8.3.2.2. Acc: gelu

8.3.2.3. Gen: geluum

8.3.2.4. Dat: gelibus

8.3.2.5. Abl: gelibus