פורום ירושלים

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
פורום ירושלים by Mind Map: פורום ירושלים

1. 1. מטרות

1.1. הטמעה שפה מקצועית ופרקטיקות משותפת

1.2. הגברת השיח בנושא גיוון והעסקת אנשים עם מוגבלות

1.3. הגברת ההעסקה איכותית ומגוונת והשימור של עובדים עם מוגבלות במרחב

1.4. סיוע לשותפים בקיום חובות העסקת עובדים עם מוגבלות

1.5. זיהוי חסמים (מובנים ותהליכיים) ויצירת מענים

2. 3. תדירות פגישות

2.1. חצי שנה ראשונה אחת לחודש

2.2. אחרי חצי שנה אחת לחודשיים

3. 2. שותפים מובילים (רווחה רשות, שירות התעסוקה, מרכז תמיכה)

3.1. גופי השמה

3.2. משרדי ממשלה: ביטוח לאומי, שיקום, שירות תעסוקה,

3.3. ארגוני מעסיקים

3.4. ביטוח לאומי

3.5. סל שיקום

3.6. נציבות שירות המדינה ?

3.7. הסתדרות ?