Утсан захиалгын ажилтан

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Утсан захиалгын ажилтан by Mind Map: Утсан захиалгын ажилтан

1. Захиалга өгөх

1.1. Өрөө байр болон явах хугацааг тохиролцох

1.2. БЗ болон УЗ захиалгын төрлийг тодруулах

1.3. Өрөөг хадгалах

1.3.1. УЗ захиалга

1.3.1.1. 1 хүний мэдээлэл оруулах

1.3.1.2. Үнийн тооцооллыг танилцуулах

1.3.1.3. БЗ болоход шаардлагатай бичиг баримтыг сануулах

1.3.1.4. Дансны дугаар болон гүйлгээний утга дээр бичигдэх кодыг хэлэх

1.3.1.5. Захиалгын ерөнхий нөхцлийг сануулах

1.3.2. БЗ захиалга

1.3.2.1. Явах хүн тус бүрийн бичиг баримтын бүрдлийг асууж тодруулна

1.3.2.2. Хүн тус бүрийн мэдээллийг асууж захиалгын программд бүрэн оруулна

1.3.2.3. Бодогдсон нийт төлбөрийг мэдэгдэх

1.3.2.4. Тухайн захиалгыг дахин танилцуулж төлбөр төлөлтийн зааварчилгаа өгнө

1.3.2.5. Эрхийн бичгээ хэрхэн авах талаар тохиролцоно

1.3.2.6. Авч явах бэлтгэл болон бичиг баримтын бүрдлийг сануулна. Унааны хөдлөх цэг, цаг

2. Мэдээлэл өгөх

2.1. Мэндлэх

2.2. Эрэлт хэрэгцээг нь тодорхойлох

2.2.1. Шаардлага ажилтантай холбох, асууж тодруулаад иргэж мэдэгдэх

2.3. Хэрэгцээнд нь нийцсэн үнэн зөв мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

2.3.1. Мэдэхгүй зүйл гарвал дугаарыг нь тэмдэглэн авч эргэж холбоо барих

2.4. Сонирхож буй өрөө байрны үнийн тооцоололт хийж, зөвлөгөө өгөх, бүрдүүлэх бичиг баримт танилцуулах

2.5. Өрөө, ор шахалтыг бодолцон боломжит өрөө байр, хугацааг хэрэглэгчид санал болгох, унааны хуваарийг танилцуулах

2.5.1. тасрах

3. Тайлан гаргах

3.1. Данс шалгуулах

3.1.1. Өдөрт 2 удаа данс шалгуулж төлбөрийн бүртгэл хийнэ

3.2. Дуудлагын тайлан

3.2.1. Авсан дуудлагын бүртгэл хөтлөнө

3.2.1.1. ХҮМ-т гүйцэтгэлээ үнэлүүлнэ

3.3. УЗ захиалгын тайлан

3.3.1. Борлуулалтын болон санхүүгийн харилцахын тайлан гаргана

3.3.1.1. Борлуулалтын ахлах болон тооцооны нягтланд хянуулах

3.4. ЭБ захиалгын тайлан

3.4.1. Борлуулалтын болон санхүүгийн харилцахын тайлан гаргана

3.4.1.1. Борлуулалтын ахлах болон тооцооны нягтланд хянуулах