KONSEP ASAS SOSIOLOGI BERHUBUNG PENDIDIKAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KONSEP ASAS SOSIOLOGI BERHUBUNG PENDIDIKAN by Mind Map: KONSEP ASAS SOSIOLOGI BERHUBUNG PENDIDIKAN

1. RAS

1.1. ciri-ciri fizikal berbagai kumpulan yang diwarisi baka

1.2. rupa fizikal : rambut, warna kulit, saiz fizikal

1.3. percampuran perkahwinan menyebabkan tiada satu pun kumpulan ras tulen

1.4. peranan ras : perkembangan sosial / Personaliti /

1.5. Kesan ras : ketidaksamaan susun lapis masyarakat / Diskriminasi / Perkembangan pendidikan di sesetengah negara terbantut

2. ETNIK

2.1. Perbezaan budaya yang diwarisi oleh setiap kumpulan manusia

2.2. Misalnya : Pertuturan / Makanan /

2.3. Tiada kaitan dengan baka

2.4. Misalnya : Orang Cina di Malaysia makan nasi sbg makanan ruji tetapi Orang Cina di negara China makan mee .

3. BANGSA

3.1. Disamakan dengan ras

4. KOMUNITI

5. MASYARAKAT

6. STATUS DAN KELAS SOSIAL