RÖLÖVE SINAV 2018 bahar (IM)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RÖLÖVE SINAV 2018 bahar (IM) by Mind Map: RÖLÖVE SINAV 2018 bahar (IM)

1. Her teslim haftası değerlendirme yapılacaktır. Çizimler ELLE yapılacaktır.

2. Kapı ve pencere rölövesinin çizimi (1/10 veya 1/5- ½- 1/1); plan, kesit, içten ve dıştan görünüş içermelidir. Çizimler 1/10 veya 1/5 çizim tekniği standartlarında olmalıdır. Kasa- kanat- ayna bağlantı nokta detayları ½ veya 1/1 verilmelidir.

3. 08 Nisan 2019 Oda rölövesinin ve çiziminin teslimi (1/20)

4. Rölöve dersinde teorik olarak anlatılan ölçüleme sürecinin uygulama yolu ile de kavranması amaçlanır. Bu dönem her öğrenci: 1- kendi yaşadığı odayı, 2-Antalya'nın tarihsel bölgelerinden; Haşimişcan veya Kaleiçi mahallesinden bir konutun cephe rölövesini , birer kapı ve penceresini detay ölçeğinde ele alır. Dönem içi çalışmalar; fotoğraf çekimi, kroki, ölçü alma ve çizim aşamalarını kapsar.

5. ARA SINAV ÇALIŞMA TAKVİMİ

5.1. 25 Mart 2019; Odanızın karşılıklı açılardan çekilmiş en az 2 fotoğrafı, Krokisi (plan ve 4 kesit olarak)

5.2. 29 Nisan 2019, Cephe Rölövesi (1/50) Kapı ve pencere rölöve ve çiziminin teslimi (1/10 veya 1/5- 1/2)

6. YIL SONU SINAVI

6.1. FOTOĞRAF ALBÜMÜ

6.1.1. İç mekan fotoğraflar; tüm duvarlara bakış, karşılıklı 2 köşeden bakış ve tavan.

6.1.2. Binanın dış fotoğrafı tüm binayı içine alacak biçimde ve ayrıca çalışılan cephe

6.1.3. Fotoğraflar uygun pozlama ile çekilmiş olmalı, yapı elemanının anlaşılmasını zorlaştıracak biçimde çok aydınlık veya karanlık olmamalı.

6.1.4. Çizimler A3 dosya içinde, büyük olanlar uygun bir biçimde katlanarak teslim edilmeli.

6.1.5. Fotoğrafların çekim yerleri ve bakışları, yanlarına çizilecek bir kroki üzerinde belirtilmeli.

6.1.6. Fotoğraflar çizimlere ek bir dosya içinde sunulur.

6.1.7. Çizimi yapılan yapı elemanının tanıtıcı bilgisi her paftada yer almalı. Yapı adı varsa adresi veya ada/parsel numarası.

6.2. RÖLÖVE DOSYASI

6.2.1. 08 Nisan 2019 Haşimişcen veya Kaleiçi mahllesinde belirlenen binanın: Cephe fotoğrafları, kapı ve pencerenin detay fotoğrafları ve krokisi (Binanın adresi, konumu, varsa ada parseli belirtilmelidir.)

6.2.2. Oda rölövesinin çizimi (1/20); plan 1 adet üzerinde ölçülerin yer aldığı ve 1 adet üzerinde ölçülerin olmadığı üzere 2 adet hazırlanmalı, 4 adet kesit, Çizimler 1/20 çizim tekniği standartlarında olmalıdır.

6.2.3. Cephe rölövesinin çizimi (1/50)

6.2.4. Çizimler elle yapılacaktır!

6.2.5. Herhangi bir çalışmanın, yukarıda istenmiş olan ölçekte; kesit ve kesit perspektivinin renkendirilmişi olarak teslimi (bilgisayar ile yapılabilir) (çizgilerin renkli çıktısı değil!)