Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Статут by Mind Map: Статут

1. Головне завдання закладу

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Назва закладу

2.2. Адреса закладу

2.3. Орган управлыння

2.4. Освытній рівень

2.5. Тип закладу

3. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

3.1. Діти що проживають на закріпленій до закладу території

3.2. Без проведення конкурсу

3.3. З 6-ти років

3.4. Іноземні громадяни відповідно до законодавства

4. ЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються галузевим Міністерством

4.2. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

4.3. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Відповідно до робочих навчальних планів

5.2. Інваріативна частина

5.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти

6. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

14. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ