QUÈ ÉS LA INTEGRACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ?

Què és la integració de sistemes?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUÈ ÉS LA INTEGRACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ? by Mind Map: QUÈ ÉS LA INTEGRACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ?

1. SISTEMES D'INFORMACIÓ

1.1. FORMATS PER

1.1.1. Processos organitzatius

1.1.2. Recursos tècnics

1.1.2.1. Hardware

1.1.2.2. Software

1.1.2.3. Bases de dades

1.2. CLASSIFICATS

1.2.1. En funció del nivell de control

1.2.1.1. Operacionals

1.2.1.2. De gestió

1.2.1.3. Estratègics

1.2.2. Segons tipologia de Mintzberg

1.2.2.1. Operacionals

1.2.2.2. De gestió

1.2.2.3. Executius

1.2.2.4. Analítics

1.2.3. Segons la seva funció de negoci

2. ORGANITZACIÓ

2.1. Persones comunicades

2.2. Amb rols

2.2.1. De negoci

2.2.2. Organitzatius

2.2.3. Tècnics

2.3. Que comparteixen una finalitat

3. TIPUS D'INTEGRACIÓ

3.1. Segons la funció de l’organització

3.2. Segons la tipologia dels processos de negoci a integrar

3.2.1. Horitzontal

3.2.1.1. Cap endins

3.2.1.2. Cap a fora

3.2.2. Vertical

3.2.2.1. De abaix a adalt

3.2.2.2. D'adalt a abaix

3.2.3. Mixta

4. SISTEMA COMPLET

4.1. A nivell tècnic

4.1.1. Protocols

4.1.2. Bases de dades

4.2. A nivell organitzatiu

4.2.1. Simplificació de processos

4.2.2. Reenginyeria de processos

5. NIVELLS D'INTEGRACIÓ

5.1. TIC

5.1.1. 1.- Interconnectivitat

5.1.2. 2.- Interoperabilitat

5.1.3. 3.- Convergència semàntica

5.2. Organitzatiu

5.2.1. 4.- Integració convergent

6. BARRERES / OBSTACLES

6.1. Operacionals

6.1.1. Cost de la solució

6.1.2. Necessitat de redefinir processos de negoci i estructura

6.1.3. Intents previs d'integració

6.2. Estratègiques

6.2.1. Aspectes de política interna

6.3. Organitzatives

6.3.1. Resistència al canvi

6.3.1.1. Por a perdre el control

6.3.1.2. Sentiment de dades pròpies

6.3.2. Manca de formació

6.4. Altres

6.4.1. Recursos requerits

6.4.1.1. Personals

6.4.1.2. Temps

6.4.2. Experiència requerida

7. SOLUCIONAR PROBLEMES

7.1. Tècnics

7.1.1. Suport i manteniment d'infraestructura IT

7.1.2. Compatibilitat entre aplicacions

7.1.3. Dades redundants

7.2. Operacionals

7.2.1. Costos elevats d'infraestructura IT

7.2.2. Pèrdua de vendes

7.3. Gerencials

7.3.1. Facilitar informació requerida a temps

7.3.2. Lliuraments no confiables

7.3.3. Informació inexacta

7.3.4. Col·laboració entre empleats

7.4. Estratègics

7.4.1. Baixa satisfacció del client

7.4.2. Disminució de la quota de mercat

7.4.3. Augment de la competència

7.4.4. Incapacitat de respondre a les necessitats dels clients

8. BENEFICIS

8.1. Organitzatius

8.1.1. Processos de negoci més organitzats

8.1.2. Millorar l'eficiència del negoci

8.2. Gerencials

8.2.1. Millor retorn de la inversió

8.2.2. Incrementar el rendiment del negoci

8.3. Estratègics

8.3.1. Millora la col·laboració interna i externa

8.3.2. Augmenta la satisfacció del client

8.4. Tècnics

8.4.1. Integració de dades, objectes i processos

8.4.2. Augment del flux de dades i informació

8.4.3. Creació d'una estructura flexible i operacional

8.4.4. Reducció de costos de la infraestructura

9. METODOLOGIA

9.1. Fase 1. Obtenció

9.1.1. Planificació

9.1.2. Creació d'escenaris i reenginyeria de processos

9.1.3. Contractació de l'eina i equip d'implantadors i de manteniment

9.1.4. Estimació de beneficis i impactes

9.1.5. Avaluació de l'obtenció

9.2. Fase 2. Implementació

9.2.1. Planificació

9.2.1.1. Coordinació d'equips

9.2.1.2. Definició d'estratègia de desplegament

9.2.2. Alineació i desenvolupament

9.2.2.1. Desplegament de l'arquitectura

9.2.2.2. Personalització eines integració

9.2.2.3. Disseny i desenvolupament del codi d'interconnexió

9.2.3. Desplegament

9.2.3.1. Migració de dades

9.2.3.2. Distribució d'aplicacions i interfícies

9.2.3.3. Desplegament de processos de negoci

9.2.3.4. Formació d'operadors de sistemes

9.2.4. Avaluació de la implementació

9.3. Fase 3. Ús

9.3.1. Planificació

9.3.1.1. De l'ús del sistema i manteniment

9.3.1.2. Alineat amb l'estratègia de la companyia

9.3.1.3. Considerar perspectives de negoci

9.3.2. Ús i evolució

9.3.2.1. Ús diari del sistema

9.3.2.2. Seguiment de l'estratègia de manteniment

9.3.3. Desplegament de pegats i evolutius

9.3.4. Avaluació