Integració de Sistemes d'Informació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integració de Sistemes d'Informació by Mind Map: Integració de Sistemes d'Informació

1. té uns

1.1. Nivells o Estats

1.1.1. relacionat amb

1.1.1.1. TIC

1.1.1.1.1. de

1.1.1.2. Organitzatiu

1.1.1.2.1. de

2. unifica

2.1. Sistemes d'Informació

2.1.1. es compon de

2.1.1.1. Processos

2.1.1.1.1. generats per

2.1.1.2. Recursos de IT

2.1.1.2.1. format per

2.1.2. existeixen

2.1.2.1. S.I poc Integrats

2.1.2.1.1. presenten

2.1.2.1.2. tenen

2.1.2.1.3. si es realitza una integració s'obtenen

3. Cicle de vida d'un projecte d'integració

3.1. amb l'objectiu de

3.1.1. Organitzar components i activitats

3.2. basat en

3.2.1. ISO24774

3.3. basat en

3.3.1. Aproximació iterativa i Avaluació contnua

3.3.1.1. permet

3.3.1.1.1. Aprendre del passat

3.3.1.1.2. Identificar desviacions

3.4. consta de

3.4.1. Unitats de treball

3.4.2. Productors

3.4.3. Productes del treball

3.4.4. Etapes

3.4.4.1. consta de

3.4.4.1.1. Provisió

3.4.4.1.2. Implementació

3.4.4.1.3. Üs