Методи психолінгвістики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи психолінгвістики by Mind Map: Методи психолінгвістики

1. Експеримент

2. Метод самоспостереження

3. Метод лінгвістичного експерименту

3.1. New Topic

4. Гіпотетико-дедуктивний

5. Спостереження

6. Аналітичний

7. Прямі методи

8. Порівняльний

9. Експериментальні методи