Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PAST by Mind Map: PAST

1. WHEN? - kiedy

2. SIMPLE

2.1. Czynność dokonana wykonana w przeszłości

2.1.1. Czasowniki regularne i nieregularne

2.1.1.1. ZDANIA OZNAJMUJĄCE

2.1.1.1.1. I WATCHED TV last night.

2.1.1.1.2. She WENT to London a week ago.

2.1.1.1.3. They BOUGHT a book yesterday.

2.1.1.2. PYTANIA

2.1.1.2.1. DID you WATCH TV last night?

2.1.1.2.2. DID she GO to London a week ago?

2.1.1.2.3. DID they BUY a book yesterday?

2.1.1.3. PRZECZENIA

2.1.1.3.1. I DIDN'T WATCH a TV last night.

2.1.1.3.2. She DIDN'T GO to London a week ago.

2.1.1.3.3. They DID't BUY a book yesterday.

2.1.2. czasownik być- TO BE

2.1.2.1. ZDANIA OZNAJMUJĄCE

2.1.2.1.1. I WAS at school yesterday.

2.1.2.1.2. They WERE at the cinema last Sunday because the weather WAS bad.

2.1.2.2. PYTANIA

2.1.2.2.1. WERE you at school yesterday?

2.1.2.2.2. WERE they at the cinema last Saturday?

2.1.2.3. PRZECZENIA

2.1.2.3.1. I WASN'T at school yesterday.

2.1.2.3.2. We WEREN'T at the cinema last Saturday.

3. CONTINUOUS

3.1. 1. Czynność niedokonana, która trwała w przeszłości przez jakiś czas o określonej porze, 2. zarys tła opowiadania

3.1.1. ZDANIA OZNAJMUJĄCE

3.1.1.1. It WAS RAINING yesterday morning.

3.1.1.2. We WERE WATCHING TV at 7 last night.

3.1.2. PYTANIA

3.1.2.1. WAS it RAINING yesterday morning?

3.1.2.2. WERE you WATCHING TV at 7 last night?

3.1.3. PRZECZENIA

3.1.3.1. It WASN'T RAINING yesterday morning.

3.1.3.2. We WEREN'T WARTCHING TV last night.

3.2. OSOBA + WAS/WERE + CZASOWNIK -ING